Leerpunt in Dendermonde, Basiseducatie in de Kempen of Open School in Antwerpen. Na 30 jaar met uiteenlopende roepnamen schakelen de centra donderdag over naar één naam: Ligo, wat in het Esperanto 'verbinden' betekent. Volwassenen die niet lang naar school gingen of de middelbare school verlieten zonder diploma, kunnen bij Ligo les volgen zodat ze (opnieuw) aansluiting vinden bij onze sterk veranderende, gedigitaliseerde samenleving. Een op de zeven volwassenen in Vlaanderen en Brussel heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale toepassingen, aldus het persbericht. Bij Ligo wordt in een traject, vaak in samenwerking met partners zoals VDAB, OCMW, lokale basisscholen, buurtwerk of armoedeorganisaties, zowel aan communicatieve als aan numerieke en digitale basisvaardigheden van de cursisten gewerkt. Ligo biedt ondersteuning op maat en groepeert 44.000 cursisten van 170 nationaliteiten, 1.650 medewerkers en meer dan 250 samenwerkingspartners. De coronacrisis heeft ook hier nog altijd impact. "De centra zijn open, maar geven nog steeds les in code rood. Dat betekent kleinere groepen, halftijds contactonderwijs, halftijds afstandsonderwijs", aldus gedelegeerd bestuurder Joke Drijkoningen. Veel cursisten hebben geen computer thuis: ze krijgen opdrachten via Whatsapp of andere laagdrempelige online tools. (Belga)

Leerpunt in Dendermonde, Basiseducatie in de Kempen of Open School in Antwerpen. Na 30 jaar met uiteenlopende roepnamen schakelen de centra donderdag over naar één naam: Ligo, wat in het Esperanto 'verbinden' betekent. Volwassenen die niet lang naar school gingen of de middelbare school verlieten zonder diploma, kunnen bij Ligo les volgen zodat ze (opnieuw) aansluiting vinden bij onze sterk veranderende, gedigitaliseerde samenleving. Een op de zeven volwassenen in Vlaanderen en Brussel heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale toepassingen, aldus het persbericht. Bij Ligo wordt in een traject, vaak in samenwerking met partners zoals VDAB, OCMW, lokale basisscholen, buurtwerk of armoedeorganisaties, zowel aan communicatieve als aan numerieke en digitale basisvaardigheden van de cursisten gewerkt. Ligo biedt ondersteuning op maat en groepeert 44.000 cursisten van 170 nationaliteiten, 1.650 medewerkers en meer dan 250 samenwerkingspartners. De coronacrisis heeft ook hier nog altijd impact. "De centra zijn open, maar geven nog steeds les in code rood. Dat betekent kleinere groepen, halftijds contactonderwijs, halftijds afstandsonderwijs", aldus gedelegeerd bestuurder Joke Drijkoningen. Veel cursisten hebben geen computer thuis: ze krijgen opdrachten via Whatsapp of andere laagdrempelige online tools. (Belga)