Via de website www.policewatch.be kunnen slachtoffers van politiegeweld getuigenissen indienen en advies krijgen over hun rechten, stelt de Liga. Die zegt zich met het project aan te sluiten bij de Waalse organisatie la Ligue des Droits Humains, die sinds 2013 getuigenissen verzamelt. "Buitenproportioneel politiegeweld, dat is geweld - zowel fysiek als verbaal - buiten het wettelijke kader, dat ophangt aan de criteria van proportionaliteit, legitimiteit en noodzakelijkheid. Voor veel burgers is dit een realiteit die vaak onbestraft blijft", klinkt het. Volgens de Liga moet Police Watch informeren, analyseren en actie ondernemen. Het project analyseert getuigenissen en rapporteert erover. Via "strategische beleidsbeïnvloeding" wil de Liga de pijnpunten aanpakken, zodat het aantal slachtoffers aanzienlijk afneemt. De Liga zegt nog dat de instrumenten om buitensporig politiegeweld op te sporen en te voorkomen, in België niet op punt staan. "We nemen een gebrek aan onafhankelijk onderzoek, dataverzameling en bestraffing waar. Als mensenrechtenorganisaties zien wij geen baat in schijnoplossingen als meer blauw op straat of bodycams", aldus de organisatie. Die zegt dat buitensporig politiegeweld structureel moet worden aangepakt, door bijvoorbeeld een "aanpassing van de politieopleiding; vereenvoudigde, onafhankelijke klachtenprocedures; bescherming van het recht op filmen van politie; en een op rechten gebaseerde opvolging van slachtoffers". "Tot slot pleiten we voor het creëren en versterken van alternatieven voor politie-interventies." (Belga)

Via de website www.policewatch.be kunnen slachtoffers van politiegeweld getuigenissen indienen en advies krijgen over hun rechten, stelt de Liga. Die zegt zich met het project aan te sluiten bij de Waalse organisatie la Ligue des Droits Humains, die sinds 2013 getuigenissen verzamelt. "Buitenproportioneel politiegeweld, dat is geweld - zowel fysiek als verbaal - buiten het wettelijke kader, dat ophangt aan de criteria van proportionaliteit, legitimiteit en noodzakelijkheid. Voor veel burgers is dit een realiteit die vaak onbestraft blijft", klinkt het. Volgens de Liga moet Police Watch informeren, analyseren en actie ondernemen. Het project analyseert getuigenissen en rapporteert erover. Via "strategische beleidsbeïnvloeding" wil de Liga de pijnpunten aanpakken, zodat het aantal slachtoffers aanzienlijk afneemt. De Liga zegt nog dat de instrumenten om buitensporig politiegeweld op te sporen en te voorkomen, in België niet op punt staan. "We nemen een gebrek aan onafhankelijk onderzoek, dataverzameling en bestraffing waar. Als mensenrechtenorganisaties zien wij geen baat in schijnoplossingen als meer blauw op straat of bodycams", aldus de organisatie. Die zegt dat buitensporig politiegeweld structureel moet worden aangepakt, door bijvoorbeeld een "aanpassing van de politieopleiding; vereenvoudigde, onafhankelijke klachtenprocedures; bescherming van het recht op filmen van politie; en een op rechten gebaseerde opvolging van slachtoffers". "Tot slot pleiten we voor het creëren en versterken van alternatieven voor politie-interventies." (Belga)