Volgens de twee mensenrechtenorganisaties is een parlementair debat onontbeerlijk, gezien de mate waarin de maatregelen ingrijpen op de basisvrijheden. "Deze machtsconcentratie bij de uitvoerende macht, zonder enige parlementaire controle, is niet langer aanvaardbaar", klinkt het in een persbericht van de Ligue des droits humains. "De vage beloftes van een wettelijk kader tegen juni 2021, en dat alleen zal dienen voor volgende epidemieën, zijn verre van voldoende." Volgens beide organisaties kunnen er wettelijke vraagtekens worden geplaatst bij de opeenvolging van ministeriële besluiten genomen door de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij ook dringendheid wordt aangehaald om niet het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State te vragen. Ze wijzen erop dat de maatregelen zwaar ingrijpen op de rechten en vrijheden van de burgers, en dat er nieuwe inbreuken en ook sancties werden gecreëerd, die zelfs kunnen gaan tot gevangenisstraffen. De zaak zal vandaag in kort geding worden ingediend bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, aldus de Ligue des droits humains. (Belga)

Volgens de twee mensenrechtenorganisaties is een parlementair debat onontbeerlijk, gezien de mate waarin de maatregelen ingrijpen op de basisvrijheden. "Deze machtsconcentratie bij de uitvoerende macht, zonder enige parlementaire controle, is niet langer aanvaardbaar", klinkt het in een persbericht van de Ligue des droits humains. "De vage beloftes van een wettelijk kader tegen juni 2021, en dat alleen zal dienen voor volgende epidemieën, zijn verre van voldoende." Volgens beide organisaties kunnen er wettelijke vraagtekens worden geplaatst bij de opeenvolging van ministeriële besluiten genomen door de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij ook dringendheid wordt aangehaald om niet het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State te vragen. Ze wijzen erop dat de maatregelen zwaar ingrijpen op de rechten en vrijheden van de burgers, en dat er nieuwe inbreuken en ook sancties werden gecreëerd, die zelfs kunnen gaan tot gevangenisstraffen. De zaak zal vandaag in kort geding worden ingediend bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, aldus de Ligue des droits humains. (Belga)