De omzendbrief bepaalt dat openbaar aanklagers voortaan voor misdrijven waarop tot twintig jaar cel staat, deals mogen sluiten met de verdachte criminelen. De brief bevat een lijst van misdrijven waarvoor criminelen hun proces mogen afkopen. Volgens de Liga zal dit leiden tot een "klassenjustitie, of minstens een justitie met twee snelheden". "Vermogende fraudeurs kunnen met hun geldbuidel rammelen om hun blanco strafblad te behouden, terwijl heel gewone burgers die niet over een dikke portemonnee beschikken, achter slot en grendel verdwijnen. Armoede wordt aldus tot een soort verzwarende omstandigheid verheven", zegt de Liga. De brief zet de deur daarnaast open voor willekeur, zegt die. "De omzendbrief benadrukt dat het OM een geldboete moet voorstellen die rekening houdt met de zwaarte van de feiten. Individuele parketmagistraten hebben daarover zo hun eigen mening", luidt het. De Liga vindt dat het niet toekomt aan een minister of een College van procureurs-generaal om in de plaats van het parlement aan te duiden welke misdrijven voor een minnelijke schikking in aanmerking komen. "Het is een slechte manier om justitie naar de 21ste eeuw te tillen en om het vertrouwen van het publiek in het gerecht te herstellen". (KAV)

De omzendbrief bepaalt dat openbaar aanklagers voortaan voor misdrijven waarop tot twintig jaar cel staat, deals mogen sluiten met de verdachte criminelen. De brief bevat een lijst van misdrijven waarvoor criminelen hun proces mogen afkopen. Volgens de Liga zal dit leiden tot een "klassenjustitie, of minstens een justitie met twee snelheden". "Vermogende fraudeurs kunnen met hun geldbuidel rammelen om hun blanco strafblad te behouden, terwijl heel gewone burgers die niet over een dikke portemonnee beschikken, achter slot en grendel verdwijnen. Armoede wordt aldus tot een soort verzwarende omstandigheid verheven", zegt de Liga. De brief zet de deur daarnaast open voor willekeur, zegt die. "De omzendbrief benadrukt dat het OM een geldboete moet voorstellen die rekening houdt met de zwaarte van de feiten. Individuele parketmagistraten hebben daarover zo hun eigen mening", luidt het. De Liga vindt dat het niet toekomt aan een minister of een College van procureurs-generaal om in de plaats van het parlement aan te duiden welke misdrijven voor een minnelijke schikking in aanmerking komen. "Het is een slechte manier om justitie naar de 21ste eeuw te tillen en om het vertrouwen van het publiek in het gerecht te herstellen". (KAV)