"In scholen kunnen bepaalde posities soms structureel niet ingevuld worden. Als er dan nog een aantal leerkrachten wegvallen wegens ziekte of bevallingsverlof, wordt er op een bepaald moment een kritisch minimum bereikt", verklaart Boeve. "Op dat moment kan nauwelijks nog van een school gesproken worden. Dan moet de vraag gesteld worden of het nog wel zin heeft om de school open te houden." Het grote probleem is het lerarentekort. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde aan dat hij zal bekijken of het mogelijk is om gedetacheerde leerkrachten terug te roepen naar het onderwijs. Het gaat om personeel dat gedetacheerd is naar organisaties buiten de scholen, maar nog wel op de payroll van het ministerie staat. In totaal zijn dat momenteel 1.500 personeelsleden. Volgens Boeve moet iedereen met een pedagogisch diploma die zin heeft om voor de klas te staan, naar het onderwijs getrokken worden. "Het is echter niet dat omdat je een pedagogisch diploma hebt of ooit in onderwijs hebt gestaan, dat je verplicht in het onderwijs tewerkgesteld moet worden", vindt hij. "Bovendien werken die gedetacheerde leraren vaak in ondersteunende functies die het onderwijs net versterken, denk aan mensen die didactisch materiaal maken." De topman wijst erop dat het onderwijs een vlakke loopbaan is. "Detachering is voor een aantal leraren de enige manier om wat reliëf in een loopbaan te brengen", duidt hij. De oplossingen die Weyts naar voor schuift "klinken gemakkelijk en misschien zeer vlot, maar getuigen ook van een licht populisme", klinkt het nog. De topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en niet enkel wacht op oplossingen van de politiek. "We hebben in al onze memoranda concrete maatregelen voorgesteld om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken en een HR-beleid mogelijk te maken op schoolniveau. Een van onze pleidooien was om uit de hele breedte van achttienjarigen te rekruteren voor het basisonderwijs, niet alleen bachelors, maar ook onderwijsassistenten, graduaten en masters. Op dit moment is er ook minder instroom voor de bachelors basisonderwijs", verklaart Boeve. "Het is geen vijf voor twaalf, het is vijf over twaalf. Als ze toen met een aantal van onze voorstellen rekening gehouden hadden en ermee aan de slag gegaan waren, dan was de situatie nu wellicht niet zo dramatisch." (Belga)

"In scholen kunnen bepaalde posities soms structureel niet ingevuld worden. Als er dan nog een aantal leerkrachten wegvallen wegens ziekte of bevallingsverlof, wordt er op een bepaald moment een kritisch minimum bereikt", verklaart Boeve. "Op dat moment kan nauwelijks nog van een school gesproken worden. Dan moet de vraag gesteld worden of het nog wel zin heeft om de school open te houden." Het grote probleem is het lerarentekort. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde aan dat hij zal bekijken of het mogelijk is om gedetacheerde leerkrachten terug te roepen naar het onderwijs. Het gaat om personeel dat gedetacheerd is naar organisaties buiten de scholen, maar nog wel op de payroll van het ministerie staat. In totaal zijn dat momenteel 1.500 personeelsleden. Volgens Boeve moet iedereen met een pedagogisch diploma die zin heeft om voor de klas te staan, naar het onderwijs getrokken worden. "Het is echter niet dat omdat je een pedagogisch diploma hebt of ooit in onderwijs hebt gestaan, dat je verplicht in het onderwijs tewerkgesteld moet worden", vindt hij. "Bovendien werken die gedetacheerde leraren vaak in ondersteunende functies die het onderwijs net versterken, denk aan mensen die didactisch materiaal maken." De topman wijst erop dat het onderwijs een vlakke loopbaan is. "Detachering is voor een aantal leraren de enige manier om wat reliëf in een loopbaan te brengen", duidt hij. De oplossingen die Weyts naar voor schuift "klinken gemakkelijk en misschien zeer vlot, maar getuigen ook van een licht populisme", klinkt het nog. De topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en niet enkel wacht op oplossingen van de politiek. "We hebben in al onze memoranda concrete maatregelen voorgesteld om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken en een HR-beleid mogelijk te maken op schoolniveau. Een van onze pleidooien was om uit de hele breedte van achttienjarigen te rekruteren voor het basisonderwijs, niet alleen bachelors, maar ook onderwijsassistenten, graduaten en masters. Op dit moment is er ook minder instroom voor de bachelors basisonderwijs", verklaart Boeve. "Het is geen vijf voor twaalf, het is vijf over twaalf. Als ze toen met een aantal van onze voorstellen rekening gehouden hadden en ermee aan de slag gegaan waren, dan was de situatie nu wellicht niet zo dramatisch." (Belga)