De katholieke kerk in België heeft moeite met het vinden van nieuwe bisschoppen. In Oost-Vlaanderen gaat Luc Van Looy in september met pensioen, en in Brugge is er nog altijd geen vervanger gevonden voor Jozef De Kesel. 'Misschien moet de kerk zich goed bezinnen over leiderschap. En over het ambt', stelt Lieven Boeve deze week voor in Knack. 'Moet dat in de hele wereld wel op dezelfde manier ingevuld worden? Europese kerken zouden het ambt kunnen verbreden naar gehuwde mannen, en met vrouwelijke diakens beginnen te werken.'

Eenzelfde denkoefening zou je volgens de topman van het Katholiek Onderwijs kunnen maken over inhoudelijk thema's zoals de gezins- en familie-ethiek. 'In Europa ziet men dat anders dan in bepaalde Afrikaanse landen.'

Abortus blijft iets waar christenen zich tegen zullen blijven verzetten, voor euthanasie bekijkt Boeve de zaken genuanceerder. 'Het gaat over durven na te denken, zoals over het feit dat levensverkortend eindigen vaak het verkorten is van de levensverlenging. In bepaalde situaties is het misschien het minste kwaad. Al blijft het altijd iets wat je liever niet zag gebeuren. De brede discussie gaat over de mate waarin je meesterschap hebt over het leven. We hebben soms grote principes nodig die mensen uitdagen om er zelf over na te denken, maar we hebben geen catalogen met regeltjes nodig. De grote principes staan voor mij in dat 2000 jaar oude boek. Al is dat voor velen geen verworven kennis meer.'

De katholieke kerk in België heeft moeite met het vinden van nieuwe bisschoppen. In Oost-Vlaanderen gaat Luc Van Looy in september met pensioen, en in Brugge is er nog altijd geen vervanger gevonden voor Jozef De Kesel. 'Misschien moet de kerk zich goed bezinnen over leiderschap. En over het ambt', stelt Lieven Boeve deze week voor in Knack. 'Moet dat in de hele wereld wel op dezelfde manier ingevuld worden? Europese kerken zouden het ambt kunnen verbreden naar gehuwde mannen, en met vrouwelijke diakens beginnen te werken.'Eenzelfde denkoefening zou je volgens de topman van het Katholiek Onderwijs kunnen maken over inhoudelijk thema's zoals de gezins- en familie-ethiek. 'In Europa ziet men dat anders dan in bepaalde Afrikaanse landen.'Abortus blijft iets waar christenen zich tegen zullen blijven verzetten, voor euthanasie bekijkt Boeve de zaken genuanceerder. 'Het gaat over durven na te denken, zoals over het feit dat levensverkortend eindigen vaak het verkorten is van de levensverlenging. In bepaalde situaties is het misschien het minste kwaad. Al blijft het altijd iets wat je liever niet zag gebeuren. De brede discussie gaat over de mate waarin je meesterschap hebt over het leven. We hebben soms grote principes nodig die mensen uitdagen om er zelf over na te denken, maar we hebben geen catalogen met regeltjes nodig. De grote principes staan voor mij in dat 2000 jaar oude boek. Al is dat voor velen geen verworven kennis meer.'