Het valt nog te bezien of minister-president Kris Peeters de brokken in zijn regering kan lijmen. Op dit moment lijkt het erop dat hij geen meerderheid meer heeft in zijn regering.

Minister Lieten plaatste een bom onder de regering door de zeggen dat ze het 'onbegrijpelijk' vindt dat minister Schauvliege een milieuvergunning toekent aan Uplace, een groot winkelcomplex in Machelen. 'Dit is geen beslissing van de Vlaamse regering. Dit is de beslissing van één minister,' zei Lieten.

Ook andere SP.A-kopstukken, onder wie vader en zoon Tobback, haalden in de media ongemeen hard uit naar de mogelijke komst van Uplace en beslissing van de Vlaamse regering daaromtrent.

De SP.A zet zich daarmee de facto buiten de Vlaamse regering. Bij coalitiepartners CD&V en N-VA is de ergernis bijzonder groot. Het is niet de eerste keer dat Lieten zich lijnrecht tegen de rest van de regering opstelt. Vorige maand was er nog een rel toen de SP.A terugkwam op gemaakte afspraken rond de echtscheidingstaks. Minister-president Kris Peeters zei toen dat een dergelijk incident niet voor herhaling vatbaar is. Deze keer gaat de SP.A nog veel verder.

Verkiezingen
'Als SP.A zich nu niet collegiaal opstelt, is er een groot probleem,' zegt Peeters. 'De SP.A moet zich houden aan de beslissingen. Het gaat niet op, omdat er nu verkiezingen zijn of om andere redenen, om zich te distantiëren van de beslissingen die genomen zijn. Ik vraag aan iedereen, ook SP.A, om zich aan de beslissing te houden.'

Minister wordt zonder twijfel op het matje geroepen wordt. Peeters eist duidelijkheid over het standpunt van de SP.A. 'Er is spijtig genoeg opnieuw een probleem. Ik sta erop dat ministers zich collegiaal opstellen.'

Peeters verdedigt CD&V-collega Joke Schauvliege. "Zij heeft hier gedaan wat van een minister van Leefmilieu verwacht mag worden, namelijk een milieuvergunning zeer ernstig behandelen en dat ook sterk motiveren", klonk het.

'Lieten zweeg 16 keer'
Bovendien komt Uplace echt niet uit de lucht vallen, aldus Peeters. "De vorige regering met SP.A en Frank Vandenbroucke heeft hard gestreden om dit project te realiseren." Het dossier kwam ook deze legislatuur al zestien keer aan bod op de Vlaamse ministerraad. "Daar is geen enkele keer door SP.A bemerkingen op gemaakt."

Als SP.A zich nu toch distantieert en zich niet collegiaal opstelt, dan "is er wel een probleem", vervolgt de regeringsleider. "Maar ik ga ervan uit dat ook de SP.A zich houdt aan de afspraken." Dat Lieten Schauvliege na deze "erg moeilijke beslissing" publiek afvalt, kan hij naar eigen zeggen niet aanvaarden. "Dat is volstrekt ongepast."

Shoppingcenter in Beringen

Toch is zijn Vlaamse regering volgens Peeters "een team dat samenwerkt, ook in moeilijke dossiers, waar iedereen weet wat van hem of haar verwacht mag worden". Moet een minister een erg delicate beslissing nemen, dan verwacht hij dat de collega's - "en mevrouw Lieten in het bijzonder" - daar niet allen begrip voor opbrengen, maar eventuele bemerkingen ook binnenskamers houden.

Tot slot merkt Peeters nog fijntjes op dat SP.A zich volgens hem weinig coherent opstelt. Zo heeft Lieten de plannen voor een groot shoppingcenter in Beringen in het parlement recent nog "met vuur verdedigt". Hij vindt dan ook dat ze "ook andere dossiers met hetzelfde vuur moet verdedigen en een correcte houding moet aannemen".

Kwaad bloed

De beslissing van Schauvliege in het Uplace-dossier, zette kwaad bloed bij coalitiepartner SP.A. Zo noemde Vlaams viceminsiter-president Ingrid Lieten de beslissing "onbegrijpelijk gezien de talrijke negatieve adviezen".

De SP.A benadrukte ook dat het ging om een persoonlijke beslissing van Schauvliege en niet om een regeringsbeslissing. Meteen voer voor critici om te wijzen op de interne verdeeldheid van de Vlaamse regering in dit dossier.

SP.A-fractieleider Bart Van Malderen stelde in De Ochtend op Radio 1 dat zijn partij van plan blijft om het Vlaams regeerakkoord uit te voeren, ook al heeft ze grote problemen met Uplace. 'Het regeerakkoord is de bijbel.'

"Vlaanderen is niet gebaat bij een regering die niet stabiel en niet slagkrachtig zou zijn", zei Van Malderen. Over mogelijke gestes die de sp.a zou doen om het vertrouwen met coalitiepartners CD&V en N-VA te herstellen, liet hij zich niet uit.

'SP.A staat niet alleen met kritiek op Uplace'
De socialisten blijven wel bij hun kritiek op het project Uplace. Zo zouden de noodzakelijke investeringen om het winkelcentrum
bereikbaar te maken met het openbaar vervoer het totale investeringsbudget van De Lijn jarenlang opsouperen, terwijl ook elders in Vlaanderen noden zijn, zei Van Malderen.

De SP.A-fractieleider zei ook dat zijn partij niet de enige was met kritiek. "De eerste en scherpste kritiek kwan van CD&V'er Tom Dehaene. En het is lang geleden dat Unizo, de milieubeweging en
Touring op één lijn zaten."

De partij liet verder nog weten dat ze niet van plan is de positie van Schauvliege in vraag te stellen. (TE/EE)

Het valt nog te bezien of minister-president Kris Peeters de brokken in zijn regering kan lijmen. Op dit moment lijkt het erop dat hij geen meerderheid meer heeft in zijn regering.Minister Lieten plaatste een bom onder de regering door de zeggen dat ze het 'onbegrijpelijk' vindt dat minister Schauvliege een milieuvergunning toekent aan Uplace, een groot winkelcomplex in Machelen. 'Dit is geen beslissing van de Vlaamse regering. Dit is de beslissing van één minister,' zei Lieten. Ook andere SP.A-kopstukken, onder wie vader en zoon Tobback, haalden in de media ongemeen hard uit naar de mogelijke komst van Uplace en beslissing van de Vlaamse regering daaromtrent. De SP.A zet zich daarmee de facto buiten de Vlaamse regering. Bij coalitiepartners CD&V en N-VA is de ergernis bijzonder groot. Het is niet de eerste keer dat Lieten zich lijnrecht tegen de rest van de regering opstelt. Vorige maand was er nog een rel toen de SP.A terugkwam op gemaakte afspraken rond de echtscheidingstaks. Minister-president Kris Peeters zei toen dat een dergelijk incident niet voor herhaling vatbaar is. Deze keer gaat de SP.A nog veel verder.Verkiezingen 'Als SP.A zich nu niet collegiaal opstelt, is er een groot probleem,' zegt Peeters. 'De SP.A moet zich houden aan de beslissingen. Het gaat niet op, omdat er nu verkiezingen zijn of om andere redenen, om zich te distantiëren van de beslissingen die genomen zijn. Ik vraag aan iedereen, ook SP.A, om zich aan de beslissing te houden.' Minister wordt zonder twijfel op het matje geroepen wordt. Peeters eist duidelijkheid over het standpunt van de SP.A. 'Er is spijtig genoeg opnieuw een probleem. Ik sta erop dat ministers zich collegiaal opstellen.'Peeters verdedigt CD&V-collega Joke Schauvliege. "Zij heeft hier gedaan wat van een minister van Leefmilieu verwacht mag worden, namelijk een milieuvergunning zeer ernstig behandelen en dat ook sterk motiveren", klonk het.'Lieten zweeg 16 keer' Bovendien komt Uplace echt niet uit de lucht vallen, aldus Peeters. "De vorige regering met SP.A en Frank Vandenbroucke heeft hard gestreden om dit project te realiseren." Het dossier kwam ook deze legislatuur al zestien keer aan bod op de Vlaamse ministerraad. "Daar is geen enkele keer door SP.A bemerkingen op gemaakt." Als SP.A zich nu toch distantieert en zich niet collegiaal opstelt, dan "is er wel een probleem", vervolgt de regeringsleider. "Maar ik ga ervan uit dat ook de SP.A zich houdt aan de afspraken." Dat Lieten Schauvliege na deze "erg moeilijke beslissing" publiek afvalt, kan hij naar eigen zeggen niet aanvaarden. "Dat is volstrekt ongepast." Shoppingcenter in Beringen Toch is zijn Vlaamse regering volgens Peeters "een team dat samenwerkt, ook in moeilijke dossiers, waar iedereen weet wat van hem of haar verwacht mag worden". Moet een minister een erg delicate beslissing nemen, dan verwacht hij dat de collega's - "en mevrouw Lieten in het bijzonder" - daar niet allen begrip voor opbrengen, maar eventuele bemerkingen ook binnenskamers houden. Tot slot merkt Peeters nog fijntjes op dat SP.A zich volgens hem weinig coherent opstelt. Zo heeft Lieten de plannen voor een groot shoppingcenter in Beringen in het parlement recent nog "met vuur verdedigt". Hij vindt dan ook dat ze "ook andere dossiers met hetzelfde vuur moet verdedigen en een correcte houding moet aannemen". Kwaad bloed De beslissing van Schauvliege in het Uplace-dossier, zette kwaad bloed bij coalitiepartner SP.A. Zo noemde Vlaams viceminsiter-president Ingrid Lieten de beslissing "onbegrijpelijk gezien de talrijke negatieve adviezen". De SP.A benadrukte ook dat het ging om een persoonlijke beslissing van Schauvliege en niet om een regeringsbeslissing. Meteen voer voor critici om te wijzen op de interne verdeeldheid van de Vlaamse regering in dit dossier. SP.A-fractieleider Bart Van Malderen stelde in De Ochtend op Radio 1 dat zijn partij van plan blijft om het Vlaams regeerakkoord uit te voeren, ook al heeft ze grote problemen met Uplace. 'Het regeerakkoord is de bijbel.' "Vlaanderen is niet gebaat bij een regering die niet stabiel en niet slagkrachtig zou zijn", zei Van Malderen. Over mogelijke gestes die de sp.a zou doen om het vertrouwen met coalitiepartners CD&V en N-VA te herstellen, liet hij zich niet uit. 'SP.A staat niet alleen met kritiek op Uplace' De socialisten blijven wel bij hun kritiek op het project Uplace. Zo zouden de noodzakelijke investeringen om het winkelcentrum bereikbaar te maken met het openbaar vervoer het totale investeringsbudget van De Lijn jarenlang opsouperen, terwijl ook elders in Vlaanderen noden zijn, zei Van Malderen. De SP.A-fractieleider zei ook dat zijn partij niet de enige was met kritiek. "De eerste en scherpste kritiek kwan van CD&V'er Tom Dehaene. En het is lang geleden dat Unizo, de milieubeweging en Touring op één lijn zaten." De partij liet verder nog weten dat ze niet van plan is de positie van Schauvliege in vraag te stellen. (TE/EE)