Smet en Lieten noemen de oproep van de jonge academici een "belangrijk signaal". Tijdens het overleg dat ze willen organiseren, zullen de drie belangrijkste taken van de universiteiten aan bod komen: onderwijs, onderzoek en de maatschappelijke opdracht, alsook de manier waarop de taken kunnen worden geëvalueerd en versterkt. Vooral aan de maatschappelijke opdracht van academici wordt volgens de ministers te weinig gewicht gegeven. Onderwijsminister Smet wijst erop dat het financieringssysteem een aantal kwantitatieve parameters bevat, zoals het aantal doctoraten, citaties en publicaties. Die moeten toelaten het geld zo objectief mogelijk te verdelen tussen de universiteiten. "De vraag of dit zo moet blijven en we niet meer moeten inzetten op kwalitatieve parameters is één van de belangrijkste vragen die moet beantwoord worden in de evaluatie van het systeem die de administratie uitvoert", zegt Smet. Op basis van de evaluatie kan de volgende Vlaamse regering eventuele aanpassingen voorzien. Beide ministers wijzen erop dat de voorbije jaren al enkele pijnpunten werden weggewerkt. Zo krijgen de Vlaamse universiteiten sinds 2012 extra geld om het aantal proffen in Vlaanderen met meer dan een derde te laten toenemen en wordt sinds 2011 elk jaar 4 miljoen euro vrijgemaakt voor de omkadering van jonge onderzoekers. Ook heeft de Vlaamse overheid voor bijkomende financiering in het hoger onderwijs gezorgd. Er is sprake van 225,9 miljoen euro extra tegen 2025. (Belga)

Smet en Lieten noemen de oproep van de jonge academici een "belangrijk signaal". Tijdens het overleg dat ze willen organiseren, zullen de drie belangrijkste taken van de universiteiten aan bod komen: onderwijs, onderzoek en de maatschappelijke opdracht, alsook de manier waarop de taken kunnen worden geëvalueerd en versterkt. Vooral aan de maatschappelijke opdracht van academici wordt volgens de ministers te weinig gewicht gegeven. Onderwijsminister Smet wijst erop dat het financieringssysteem een aantal kwantitatieve parameters bevat, zoals het aantal doctoraten, citaties en publicaties. Die moeten toelaten het geld zo objectief mogelijk te verdelen tussen de universiteiten. "De vraag of dit zo moet blijven en we niet meer moeten inzetten op kwalitatieve parameters is één van de belangrijkste vragen die moet beantwoord worden in de evaluatie van het systeem die de administratie uitvoert", zegt Smet. Op basis van de evaluatie kan de volgende Vlaamse regering eventuele aanpassingen voorzien. Beide ministers wijzen erop dat de voorbije jaren al enkele pijnpunten werden weggewerkt. Zo krijgen de Vlaamse universiteiten sinds 2012 extra geld om het aantal proffen in Vlaanderen met meer dan een derde te laten toenemen en wordt sinds 2011 elk jaar 4 miljoen euro vrijgemaakt voor de omkadering van jonge onderzoekers. Ook heeft de Vlaamse overheid voor bijkomende financiering in het hoger onderwijs gezorgd. Er is sprake van 225,9 miljoen euro extra tegen 2025. (Belga)