Antwerps schepen voor Loketten Liesbeth Homans (N-VA) betreurt ten zeerste dat de stad Antwerpen door de schorsing van de vreemdelingenretrbutie door gouverneur Cathy Berx (CD&V) "hierdoor geen passend antwoord kan bieden op de enorme administratieve meerkost die het inschrijven van 11.000 nieuwkomers per jaar met zich meebrengt. Die reële kost bedraagt gemiddeld 330 euro per dossier". Homans zegt die factuur niet de willen en dus ook niet zullen doorrekenen aan alle Antwerpenaars.

Liesbeth Homans: "Ik krijg desastreuse rapporten van de ombudsdienst. Nu al staat 30 procent van het loketpersoneel in voor de 11.000 mensen die Antwerpenaar willen worden. De overige 70 procent moet zich bezighouden met de 500.000 inwoners die het al zijn. Aan die scheeftrekking wou ik iets doen met de extra middelen uit die vreemdelingenretributie."

Homans zegt dat ze een "eerlijke verdeling" wou invoeren voor de dossierkosten die de stad moet maken om nieuwkomers in te schrijven, "met die reële dossierkost als enig criterium". "De maatregel maakt geen onderscheid tussen nationaliteiten en discrimineert niet tussen EU-burgers en mensen van buiten de EU. Bovendien ga ik er niet zomaar vanuit dat nieuwkomers die zich in Antwerpen willen vestigen, per definitie te arm zijn om de retributie te kunnen betalen."

Liesbeth Homans: 'De juridische werkelijkheid verandert niets aan feitelijke'

Homans erkent dat ze de federale wet uit 1968 (tot afschaffing van de verblijfsbelasting voor vreemdelingen) over het hoofd heeft gezien. "Maar ik leef in het Antwerpen van vandaag. In 1968, toen deze wet werd gestemd, werd Antwerpen nog niet geconfronteerd met 11.000 aanvragen per jaar voor inschrijving aan ons loket voor vreemdelingenzaken. Vandaag wel. Er is de juridische werkelijkheid, en de feitelijke werkelijkheid. Die laatste is hiermee niet veranderd."

Homans neemt het Cathy Berx (CD&V) niet kwalijk dat zij zich op die wet beroept, "dat is haar taak als gouverneur". Echter, "met de schorsing van de Antwerpse loketretributie is een oplossing voor de administratiekosten voor de inschrijving van nieuwkomers weer even veraf als aan het begin van deze legislatuur. Ik weet daarenboven niet waar ik in de begroting Loketten nog op zoek moet naar middelen voor bijvoorbeeld de digitalisering."

Homans benadrukt dat ze de Antwerpenaar niet zal vragen om meer belastingen te betalen. "Dat is voor mij geen optie. En dus kan ik niet anders dan een stap achteruit zetten in de dienstverlening voor nieuwkomers in Antwerpen. Ik betreur dit ten zeerste, maar op dit moment heb ik geen andere mogelijkheid."

Antwerps schepen voor Loketten Liesbeth Homans (N-VA) betreurt ten zeerste dat de stad Antwerpen door de schorsing van de vreemdelingenretrbutie door gouverneur Cathy Berx (CD&V) "hierdoor geen passend antwoord kan bieden op de enorme administratieve meerkost die het inschrijven van 11.000 nieuwkomers per jaar met zich meebrengt. Die reële kost bedraagt gemiddeld 330 euro per dossier". Homans zegt die factuur niet de willen en dus ook niet zullen doorrekenen aan alle Antwerpenaars. Liesbeth Homans: "Ik krijg desastreuse rapporten van de ombudsdienst. Nu al staat 30 procent van het loketpersoneel in voor de 11.000 mensen die Antwerpenaar willen worden. De overige 70 procent moet zich bezighouden met de 500.000 inwoners die het al zijn. Aan die scheeftrekking wou ik iets doen met de extra middelen uit die vreemdelingenretributie." Homans zegt dat ze een "eerlijke verdeling" wou invoeren voor de dossierkosten die de stad moet maken om nieuwkomers in te schrijven, "met die reële dossierkost als enig criterium". "De maatregel maakt geen onderscheid tussen nationaliteiten en discrimineert niet tussen EU-burgers en mensen van buiten de EU. Bovendien ga ik er niet zomaar vanuit dat nieuwkomers die zich in Antwerpen willen vestigen, per definitie te arm zijn om de retributie te kunnen betalen." Liesbeth Homans: 'De juridische werkelijkheid verandert niets aan feitelijke'Homans erkent dat ze de federale wet uit 1968 (tot afschaffing van de verblijfsbelasting voor vreemdelingen) over het hoofd heeft gezien. "Maar ik leef in het Antwerpen van vandaag. In 1968, toen deze wet werd gestemd, werd Antwerpen nog niet geconfronteerd met 11.000 aanvragen per jaar voor inschrijving aan ons loket voor vreemdelingenzaken. Vandaag wel. Er is de juridische werkelijkheid, en de feitelijke werkelijkheid. Die laatste is hiermee niet veranderd." Homans neemt het Cathy Berx (CD&V) niet kwalijk dat zij zich op die wet beroept, "dat is haar taak als gouverneur". Echter, "met de schorsing van de Antwerpse loketretributie is een oplossing voor de administratiekosten voor de inschrijving van nieuwkomers weer even veraf als aan het begin van deze legislatuur. Ik weet daarenboven niet waar ik in de begroting Loketten nog op zoek moet naar middelen voor bijvoorbeeld de digitalisering." Homans benadrukt dat ze de Antwerpenaar niet zal vragen om meer belastingen te betalen. "Dat is voor mij geen optie. En dus kan ik niet anders dan een stap achteruit zetten in de dienstverlening voor nieuwkomers in Antwerpen. Ik betreur dit ten zeerste, maar op dit moment heb ik geen andere mogelijkheid."