Dat het de verkeerde kant opgaat met het aantal kansarme kinderen in Vlaanderen betwist niemand. De kinderarmoede-index van Kind & Gezin is daarover ook klaar en duidelijk. Die index is in 2017 gestegen naar 13,76 procent, wat 0,94 procentpunt meer is dan het jaar voordien. Maar wat zegt die index over het gevoerde armoedebeleid, en wat zijn de mogelijke oorzaken van de stijging?

Daarover lopen de meningen uiteen. In het Vlaams Parlement waarschuwden parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) er voor te grote conclusies over het gevoerde beleid te koppelen aan de index. Kind & Gezin schrijft in haar rapport namelijk zelf: 'De kansarmoede-index lijkt ons minder geschikt om het succes of falen van recente beleidsinspanningen aan te tonen'. Toch haalde oppositiepartij Groen fors uit naar minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA).

Zo heeft Homans in het verleden beloofd de kinderarmoede te halveren, maar blijven de cijfers stijgen. Bovendien schuift Homans dat 'falend beleid' volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska af 'op de meest kwetsbaren in deze samenleving'. 'Telkens communiceert u op de kap van degenen die u de hand zou moeten reiken en schuift u de meest kwetsbaren in de samenleving de zwartepiet toe', aldus Rzoska.

Minister Homans erkent dat het 'moeilijk wordt' om de kinderarmoede in deze legislatuur te halveren.

Groen hekelt daarbij het feit dat Homans de link legt met de vluchtelingencrisis, terwijl dat volgens Kind & Gezin niet in het rapport staat. Homans legt uit dat die link wel degelijk kan gehaald worden uit een eerder rapport van Kind & Gezin van 2016 en dat er ook in de nieuwe cijfers een stijging is van het aantal kinderen met een moeder uit Azië (Syrië en Afghanistan). 'Zeg ik daarmee dat de vluchtelingen de enige oorzaak zijn van de stijgende kinderarmoede? Neen, neen, neen. Maar je moet de zaken durven benoemen', aldus Homans.

Homans kreeg daarbij ruggensteun van partijgenoot Piet De Bruyn. Die erkende dat Kind & Gezin niet registreert op basis van verblijfsstatuut. 'Strikt genomen kunnen we inderdaad niet zeggen dat het één op één om vluchtelingen gaat. Maar is er iemand die eraan twijfelt dat er een rechtstreeks verband is tussen deze stijging en de stijging van het aantal vluchtelingen? Denkt iemand dat het gaat om toeristen die hebben besloten hier langer te blijven hangen? Ik denk het niet. Het probleem niet durven en willen zien en niet willen zeggen dat de vluchtelingencrisis een impact op de armoedecijfers heeft, is als het zonlicht ontkennen.'

Tijdens het debat gaven de verschillende ministers een uitgebreide opsomming van de beleidsmaatregelen en armoede-inspanningen op het vlak van wonen, werk, onderwijs,... Maar volgens de oppositie komt die opsomming neer op 'gewoon voortdoen' en zal de regering er niet in slagen het tij te keren.

Oppositiepartijen Groen en sp.a zijn ervan overtuigd dat Homans de beloofde halvering niet zal kunnen waarmaken. Minister Homans erkent dat het 'moeilijk wordt' om die belofte waar te maken. 'Maar als ik die ambitie nu compleet zou loslaten, zou men zeggen dat het niet goed is. En als ik zou zeggen dat ik het met de vingers in de neus zou halen, zou men mij onrealistisch noemen'. 'Ik denk dat het zeer moeilijk zal zijn om die halvering te halen, maar we moeten erop blijven inzetten met de voltallige regering', besloot Homans.

Dat het de verkeerde kant opgaat met het aantal kansarme kinderen in Vlaanderen betwist niemand. De kinderarmoede-index van Kind & Gezin is daarover ook klaar en duidelijk. Die index is in 2017 gestegen naar 13,76 procent, wat 0,94 procentpunt meer is dan het jaar voordien. Maar wat zegt die index over het gevoerde armoedebeleid, en wat zijn de mogelijke oorzaken van de stijging? Daarover lopen de meningen uiteen. In het Vlaams Parlement waarschuwden parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) er voor te grote conclusies over het gevoerde beleid te koppelen aan de index. Kind & Gezin schrijft in haar rapport namelijk zelf: 'De kansarmoede-index lijkt ons minder geschikt om het succes of falen van recente beleidsinspanningen aan te tonen'. Toch haalde oppositiepartij Groen fors uit naar minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). Zo heeft Homans in het verleden beloofd de kinderarmoede te halveren, maar blijven de cijfers stijgen. Bovendien schuift Homans dat 'falend beleid' volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska af 'op de meest kwetsbaren in deze samenleving'. 'Telkens communiceert u op de kap van degenen die u de hand zou moeten reiken en schuift u de meest kwetsbaren in de samenleving de zwartepiet toe', aldus Rzoska. Groen hekelt daarbij het feit dat Homans de link legt met de vluchtelingencrisis, terwijl dat volgens Kind & Gezin niet in het rapport staat. Homans legt uit dat die link wel degelijk kan gehaald worden uit een eerder rapport van Kind & Gezin van 2016 en dat er ook in de nieuwe cijfers een stijging is van het aantal kinderen met een moeder uit Azië (Syrië en Afghanistan). 'Zeg ik daarmee dat de vluchtelingen de enige oorzaak zijn van de stijgende kinderarmoede? Neen, neen, neen. Maar je moet de zaken durven benoemen', aldus Homans. Homans kreeg daarbij ruggensteun van partijgenoot Piet De Bruyn. Die erkende dat Kind & Gezin niet registreert op basis van verblijfsstatuut. 'Strikt genomen kunnen we inderdaad niet zeggen dat het één op één om vluchtelingen gaat. Maar is er iemand die eraan twijfelt dat er een rechtstreeks verband is tussen deze stijging en de stijging van het aantal vluchtelingen? Denkt iemand dat het gaat om toeristen die hebben besloten hier langer te blijven hangen? Ik denk het niet. Het probleem niet durven en willen zien en niet willen zeggen dat de vluchtelingencrisis een impact op de armoedecijfers heeft, is als het zonlicht ontkennen.' Tijdens het debat gaven de verschillende ministers een uitgebreide opsomming van de beleidsmaatregelen en armoede-inspanningen op het vlak van wonen, werk, onderwijs,... Maar volgens de oppositie komt die opsomming neer op 'gewoon voortdoen' en zal de regering er niet in slagen het tij te keren. Oppositiepartijen Groen en sp.a zijn ervan overtuigd dat Homans de beloofde halvering niet zal kunnen waarmaken. Minister Homans erkent dat het 'moeilijk wordt' om die belofte waar te maken. 'Maar als ik die ambitie nu compleet zou loslaten, zou men zeggen dat het niet goed is. En als ik zou zeggen dat ik het met de vingers in de neus zou halen, zou men mij onrealistisch noemen'. 'Ik denk dat het zeer moeilijk zal zijn om die halvering te halen, maar we moeten erop blijven inzetten met de voltallige regering', besloot Homans.