In de raad van bestuur van de Antwerpse universiteit zetelen 25 mensen. Alle geledingen van de academische wereld zijn er steeds in vertegenwoordigd: professoren, assistenten, administratieve medewerkers en studenten. Daarnaast is er ook plaats voor drie gecoöpteerde leden. Tegen 1 oktober van dit jaar moeten alle beleidsorganen van de Vlaamse publieke universiteiten voldoen aan het zogenaamde genderdecreet. Dat houdt onder meer in dat maximaal twee derde van de raad van bestuur dan nog uit mannen mag bestaan. Die doelstelling zal nu volgens de UA makkelijk behaald worden. "Met drie nieuwe vrouwelijke leden erbij geeft de Universiteit Antwerpen de buitenwereld een duidelijk signaal dat ze gendergelijkheid hoog in het vaandel draagt", klinkt het. Naast Homans komen ook Kaat Debo en Saskia Van Uffelen als gecoöpteerd lid in de raad van bestuur terecht. Debo is directeur van het ModeMuseum Antwerpen en studeerde Germaanse talen aan de UA, Van Uffelen is ceo van ICT-dienstenbedrijf Bull Belux and Bull European Institutions en werd in 2011 uitgeroepen tot ICT Woman of the Year. (JDH)

In de raad van bestuur van de Antwerpse universiteit zetelen 25 mensen. Alle geledingen van de academische wereld zijn er steeds in vertegenwoordigd: professoren, assistenten, administratieve medewerkers en studenten. Daarnaast is er ook plaats voor drie gecoöpteerde leden. Tegen 1 oktober van dit jaar moeten alle beleidsorganen van de Vlaamse publieke universiteiten voldoen aan het zogenaamde genderdecreet. Dat houdt onder meer in dat maximaal twee derde van de raad van bestuur dan nog uit mannen mag bestaan. Die doelstelling zal nu volgens de UA makkelijk behaald worden. "Met drie nieuwe vrouwelijke leden erbij geeft de Universiteit Antwerpen de buitenwereld een duidelijk signaal dat ze gendergelijkheid hoog in het vaandel draagt", klinkt het. Naast Homans komen ook Kaat Debo en Saskia Van Uffelen als gecoöpteerd lid in de raad van bestuur terecht. Debo is directeur van het ModeMuseum Antwerpen en studeerde Germaanse talen aan de UA, Van Uffelen is ceo van ICT-dienstenbedrijf Bull Belux and Bull European Institutions en werd in 2011 uitgeroepen tot ICT Woman of the Year. (JDH)