Bij vriendschapsfraude proberen criminelen online het vertrouwen te winnen van eenzame - en dus kwetsbare - mensen, om hen vervolgens kaal te plukken. 'Ze mikken vaak op mensen die net gescheiden zijn of hun partner verloren hebben, en die geen uitgebreid sociaal netwerk hebben', zegt commissaris Olivier Bogaert van de Federal Computer Crime Unit.

De federale overheidsdienst Economie begon enkele jaren geleden met een meldpunt voor slachtoffers van vriendschapsfraude. In 2016 registreerde dat meldpunt 119 gevallen van zulke fraude. In 2020 waren het er al 1287. In 2021 zijn tot dusver er al 132 meldingen gedaan. De totale financiële schade wordt geraamd op bijna 24 miljoen euro.

'In 32 procent van de gevallen wordt de fraude via datingsites gepleegd', weet Chantal De Pauw van de FOD Economie. '28 procent van de slachtoffers liet zich via sociale media in de luren leggen en 15 procent per mail.' Die cijfers zijn het topje van de ijsberg, aldus De Pauw: 'Uit schaamte dienen de meeste slachtoffers geen klacht in.'

In 32 procent van de gevallen wordt de fraude via datingsites gepleegd.

Experts vermoeden dat jaarlijks minstens 10.000 Belgen het slachtoffer zijn van vriendschapsfraude.

Het aantal gevallen van romantische fraude kan de komende weken nog flink toenemen, vreest commissaris Bogaert. 'Door de coronacrisis zijn alle sociale contacten beperkt, en daardoor zitten er jammer genoeg uitzonderlijk veel mensen in zo'n situatie van eenzaamheid.'

Straks is het bovendien Valentijn: de voorbije jaren kenden de meldingen van romantische fraude in die periode telkens een piek.

Bij vriendschapsfraude proberen criminelen online het vertrouwen te winnen van eenzame - en dus kwetsbare - mensen, om hen vervolgens kaal te plukken. 'Ze mikken vaak op mensen die net gescheiden zijn of hun partner verloren hebben, en die geen uitgebreid sociaal netwerk hebben', zegt commissaris Olivier Bogaert van de Federal Computer Crime Unit. De federale overheidsdienst Economie begon enkele jaren geleden met een meldpunt voor slachtoffers van vriendschapsfraude. In 2016 registreerde dat meldpunt 119 gevallen van zulke fraude. In 2020 waren het er al 1287. In 2021 zijn tot dusver er al 132 meldingen gedaan. De totale financiële schade wordt geraamd op bijna 24 miljoen euro. 'In 32 procent van de gevallen wordt de fraude via datingsites gepleegd', weet Chantal De Pauw van de FOD Economie. '28 procent van de slachtoffers liet zich via sociale media in de luren leggen en 15 procent per mail.' Die cijfers zijn het topje van de ijsberg, aldus De Pauw: 'Uit schaamte dienen de meeste slachtoffers geen klacht in.'Experts vermoeden dat jaarlijks minstens 10.000 Belgen het slachtoffer zijn van vriendschapsfraude.Het aantal gevallen van romantische fraude kan de komende weken nog flink toenemen, vreest commissaris Bogaert. 'Door de coronacrisis zijn alle sociale contacten beperkt, en daardoor zitten er jammer genoeg uitzonderlijk veel mensen in zo'n situatie van eenzaamheid.' Straks is het bovendien Valentijn: de voorbije jaren kenden de meldingen van romantische fraude in die periode telkens een piek.