De verdere uitbouw van de Europese grens- en kustwacht gaat van start in januari 2021. Er zullen zowel vaste medewerkers aangeworven worden, als manschappen voor kortere en langere duur gedetacheerd worden uit de lidstaten. Na dertig maanden zal een evaluatie gemaakt worden. Tegen maart 2024 kan de Commissie dan voorstellen om de doelstelling van 10.000 manschappen te bekrachtigen, of aan te passen. De Europese grenswacht kan enkel bijstand verlenen als de betrokken lidstaat daarmee instemt. De Europese grenswachters zullen grenscontroles en opdrachten op vlak van terugkeer kunnen uitvoeren, maar enkel na goedkeuring van het gastland, inclusief wat het gebruik van geweld en wapens betreft. Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 staat een betere bewaking van de Europese buitengrenzen hoog op de agenda. Daarover heerst min of meer een consensus onder de lidstaten, maar zij schrokken wel van het ambitieniveau van de Europese Commissie. Die wou al tegen 2020 een grens- en kustwacht met 10.000 manschappen in de steigers zetten. Eind vorig jaar hadden de lidstaten al afgesproken om de bevoegdheden van de Europese grens- en kustwacht in terugkeeroperaties en de samenwerking met transitlanden en landen van oorsprong te versterken. Nu er ook een doorbraak is bereikt over de versterking van de mankracht kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement over een definitief compromis aanvatten. (Belga)

De verdere uitbouw van de Europese grens- en kustwacht gaat van start in januari 2021. Er zullen zowel vaste medewerkers aangeworven worden, als manschappen voor kortere en langere duur gedetacheerd worden uit de lidstaten. Na dertig maanden zal een evaluatie gemaakt worden. Tegen maart 2024 kan de Commissie dan voorstellen om de doelstelling van 10.000 manschappen te bekrachtigen, of aan te passen. De Europese grenswacht kan enkel bijstand verlenen als de betrokken lidstaat daarmee instemt. De Europese grenswachters zullen grenscontroles en opdrachten op vlak van terugkeer kunnen uitvoeren, maar enkel na goedkeuring van het gastland, inclusief wat het gebruik van geweld en wapens betreft. Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 staat een betere bewaking van de Europese buitengrenzen hoog op de agenda. Daarover heerst min of meer een consensus onder de lidstaten, maar zij schrokken wel van het ambitieniveau van de Europese Commissie. Die wou al tegen 2020 een grens- en kustwacht met 10.000 manschappen in de steigers zetten. Eind vorig jaar hadden de lidstaten al afgesproken om de bevoegdheden van de Europese grens- en kustwacht in terugkeeroperaties en de samenwerking met transitlanden en landen van oorsprong te versterken. Nu er ook een doorbraak is bereikt over de versterking van de mankracht kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement over een definitief compromis aanvatten. (Belga)