Zowel Vlaanderen als de Franse gemeenschap hebben specifieke al of niet algemene telefoonnummers opgezet, maar deze zijn te weinig gekend bij het brede publiek. In Vlaanderen bestaan er verschillende meldpunten, telefoonlijnen en hulplijnen. Die gespecialiseerde meldpunten waar bijvoorbeeld onderwijzers terecht kunnen, werken naar verluidt goed maar er bestaat geen uniek meldpunt, waardoor de burger niet weet tot wie hij of zij zich kan wenden. In Brussel bestaat er momenteel geen centraal nummer. Wel pleitte de N-VA onlangs voor het opzetten binnen Brussel van een informatief aanspreekpunt rond de preventie van radicalisering onder de vorm van een telefoonnummer. Wat de Franse gemeenschap betreft bestaat er een apart centraal nummer. "Er bestaat dus een groen nummer maar het wordt amper gebruikt. Bovendien wordt er op het nummer enkel informatie gegeven. De telefonisten zijn onvoldoende opgeleid en verwijzen veelal door naar de Juridische eerstelijnsbijstand," licht Wahl toe. In bijna al onze buurlanden bestaat er één, uniek groen nummer waar de burger terechtkan indien zij met vragen of vermoedens van radicalisering zitten, stellen De Gucht en Wahl. Zo voorziet de Franse regering sinds april 2014 in een groen nummer waar burgers fenomenen van radicalisering kunnen melden aan het 'Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation', aldus De Gucht. Ook Nederland heeft eveneens een centraal meldpunt radicalisering en een zeer overzichtelijke webstek met veel basisinfo. "Ik pleit voor een unieke front office met één centrale website en één centraal nummer dat vervolgens doorverwijst naar de backoffice van de respectieve Gemeenschappen. Het lijkt me tevens kosten efficiënt om met één uniek en herkenbaar nummer te werken met één frontoffice in plaats van drie of meer nummers en een rits websites en dus aparte telefonisten", verklaart De Gucht. (Belga)

Zowel Vlaanderen als de Franse gemeenschap hebben specifieke al of niet algemene telefoonnummers opgezet, maar deze zijn te weinig gekend bij het brede publiek. In Vlaanderen bestaan er verschillende meldpunten, telefoonlijnen en hulplijnen. Die gespecialiseerde meldpunten waar bijvoorbeeld onderwijzers terecht kunnen, werken naar verluidt goed maar er bestaat geen uniek meldpunt, waardoor de burger niet weet tot wie hij of zij zich kan wenden. In Brussel bestaat er momenteel geen centraal nummer. Wel pleitte de N-VA onlangs voor het opzetten binnen Brussel van een informatief aanspreekpunt rond de preventie van radicalisering onder de vorm van een telefoonnummer. Wat de Franse gemeenschap betreft bestaat er een apart centraal nummer. "Er bestaat dus een groen nummer maar het wordt amper gebruikt. Bovendien wordt er op het nummer enkel informatie gegeven. De telefonisten zijn onvoldoende opgeleid en verwijzen veelal door naar de Juridische eerstelijnsbijstand," licht Wahl toe. In bijna al onze buurlanden bestaat er één, uniek groen nummer waar de burger terechtkan indien zij met vragen of vermoedens van radicalisering zitten, stellen De Gucht en Wahl. Zo voorziet de Franse regering sinds april 2014 in een groen nummer waar burgers fenomenen van radicalisering kunnen melden aan het 'Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation', aldus De Gucht. Ook Nederland heeft eveneens een centraal meldpunt radicalisering en een zeer overzichtelijke webstek met veel basisinfo. "Ik pleit voor een unieke front office met één centrale website en één centraal nummer dat vervolgens doorverwijst naar de backoffice van de respectieve Gemeenschappen. Het lijkt me tevens kosten efficiënt om met één uniek en herkenbaar nummer te werken met één frontoffice in plaats van drie of meer nummers en een rits websites en dus aparte telefonisten", verklaart De Gucht. (Belga)