Wat in de privé kan, moet ook bij de overheid mogelijk zijn, redeneert Leysen. Het loon van topmanagers bestaat vaak voor twee derde uit een vast loon en voor een derde uit een variabel gedeelte. Dat deel is afhankelijk van het halen van bepaalde doelstellingen. "Het zou gezond zijn om dat principe ook in te voeren voor hogere ambtenaren en ministers", zegt de liberaal. "Bij het begin van elke legislatuur moet je een aantal haalbare doelen stellen. Een begroting in evenwicht, het overheidsbeslag onder de 50 procent, de doelstelling onder de 100 procent. Dertig procent van hun loon krijgen de ministers pas als die doelen gehaald zijn." Probleem is dat begrotingsdoelstellingen halen, voor een stuk afhankelijk is van de conjunctuur. Dat speelt voor Leysen geen rol. "Voor een bedrijf is dat niet anders. Je kan wel excuses zoeken waarom je je resultaat niet hebt gehaald, maar uiteindelijk ben jij verantwoordelijk om te zorgen dat de rekening klopt", luidt het. Leysen sluit overigens niet uit dat in geval van een uitzonderlijk resultaat, "het ook wat meer mag zijn". (Belga)

Wat in de privé kan, moet ook bij de overheid mogelijk zijn, redeneert Leysen. Het loon van topmanagers bestaat vaak voor twee derde uit een vast loon en voor een derde uit een variabel gedeelte. Dat deel is afhankelijk van het halen van bepaalde doelstellingen. "Het zou gezond zijn om dat principe ook in te voeren voor hogere ambtenaren en ministers", zegt de liberaal. "Bij het begin van elke legislatuur moet je een aantal haalbare doelen stellen. Een begroting in evenwicht, het overheidsbeslag onder de 50 procent, de doelstelling onder de 100 procent. Dertig procent van hun loon krijgen de ministers pas als die doelen gehaald zijn." Probleem is dat begrotingsdoelstellingen halen, voor een stuk afhankelijk is van de conjunctuur. Dat speelt voor Leysen geen rol. "Voor een bedrijf is dat niet anders. Je kan wel excuses zoeken waarom je je resultaat niet hebt gehaald, maar uiteindelijk ben jij verantwoordelijk om te zorgen dat de rekening klopt", luidt het. Leysen sluit overigens niet uit dat in geval van een uitzonderlijk resultaat, "het ook wat meer mag zijn". (Belga)