Beke had op de nieuwjaarsreceptie aangekondigd dat de partij er één miljoen zou afleggen in aanloop van de lokale verkiezingen. Daar zijn er intussen een kleine 700.000 van afgewerkt. Daaruit bleek bijzondere focus op geborgenheid: het gevoel deel uit te maken van de buurt, en de opdracht om ervoor te zorgen dat dit voor iedereen geldt.

Hoe kunnen we verder werk maken van geborgenheid en samenhang in de buurt?

Op die vraag werden zaterdag een aantal antwoorden aangereikt. Zo wil CD&V de buurtschool beschermen. Wijk- en dorpsscholen spelen een belangrijke rol voor het lokale buurt- en dorpsleven. Mensen staan samen te wachten aan de schoolpoort, kinderen kunnen te voet naar school, en dat samen met de kinderen uit de buurt. De partij pleit voor een Vlaams afvalplan om het zwerfvuil, een probleem dat heel veel mensen stoort, aan te kunnen pakken. De stad of gemeente betaalt veel voor de opkuis, maar heeft onvoldoende hefbomen in handen om de oorzaken weg te nemen.

CD&V wil er ook werk van maken dat alle bewoners zich identificeren met hun eigen buurt. Hierdoor zullen ze ook verantwoordelijkheid opnemen voor de inrichting ervan en voor de mensen met wie zij de buurt delen. Daarin ligt het antwoord op de eenzaamheid die sommigen voelen. Mogelijke antwoorden zijn buurtgezellen - mensen die langsgaan als bijvoorbeeld rolluiken niet omhoog gaan -, de telefooncirkel waarbij iedereen één maal per week wordt opgebeld, of wijkcomités die elke 80-plusser bezoeken.

De mobiliteit en publieke ruimte moet opgebouwd worden volgens de 8-80-regel, waarbij maatregelen die goed zijn voor een 8-jarige en voor een 80-jarige, goed zijn voor iedereen.

Naast de voorstellen rond verkeersveiligheid van de gezinsdag, denkt CD&V aan het binnenbrengen van publieke ruimte in private eigendommen zoals groenvoorzieningen op private eigendommen, parkeernormen op private wagenparken, of een gedeelde speelplaats van scholen. Voort pleit de partij voor mobiele mantelzorgwoning, waarbij mensen tot aan het eind van hun leven in hun thuisomgeving wonen, maar niet noodzakelijk in dezelfde woning.

Tot slot bleek uit de huisbezoeken de nood aan alerte buurten. CD&V wil die realiseren door de uitbreiding van bestuurlijke handhaving, waardoor burgemeester een grotere rol krijgen in veiligheidsbeleid, een lokaal kader voor buurtinformatienetwerken en meer middelen voor de wijkagent.

Beke had op de nieuwjaarsreceptie aangekondigd dat de partij er één miljoen zou afleggen in aanloop van de lokale verkiezingen. Daar zijn er intussen een kleine 700.000 van afgewerkt. Daaruit bleek bijzondere focus op geborgenheid: het gevoel deel uit te maken van de buurt, en de opdracht om ervoor te zorgen dat dit voor iedereen geldt. Hoe kunnen we verder werk maken van geborgenheid en samenhang in de buurt? Op die vraag werden zaterdag een aantal antwoorden aangereikt. Zo wil CD&V de buurtschool beschermen. Wijk- en dorpsscholen spelen een belangrijke rol voor het lokale buurt- en dorpsleven. Mensen staan samen te wachten aan de schoolpoort, kinderen kunnen te voet naar school, en dat samen met de kinderen uit de buurt. De partij pleit voor een Vlaams afvalplan om het zwerfvuil, een probleem dat heel veel mensen stoort, aan te kunnen pakken. De stad of gemeente betaalt veel voor de opkuis, maar heeft onvoldoende hefbomen in handen om de oorzaken weg te nemen. CD&V wil er ook werk van maken dat alle bewoners zich identificeren met hun eigen buurt. Hierdoor zullen ze ook verantwoordelijkheid opnemen voor de inrichting ervan en voor de mensen met wie zij de buurt delen. Daarin ligt het antwoord op de eenzaamheid die sommigen voelen. Mogelijke antwoorden zijn buurtgezellen - mensen die langsgaan als bijvoorbeeld rolluiken niet omhoog gaan -, de telefooncirkel waarbij iedereen één maal per week wordt opgebeld, of wijkcomités die elke 80-plusser bezoeken. De mobiliteit en publieke ruimte moet opgebouwd worden volgens de 8-80-regel, waarbij maatregelen die goed zijn voor een 8-jarige en voor een 80-jarige, goed zijn voor iedereen. Naast de voorstellen rond verkeersveiligheid van de gezinsdag, denkt CD&V aan het binnenbrengen van publieke ruimte in private eigendommen zoals groenvoorzieningen op private eigendommen, parkeernormen op private wagenparken, of een gedeelde speelplaats van scholen. Voort pleit de partij voor mobiele mantelzorgwoning, waarbij mensen tot aan het eind van hun leven in hun thuisomgeving wonen, maar niet noodzakelijk in dezelfde woning. Tot slot bleek uit de huisbezoeken de nood aan alerte buurten. CD&V wil die realiseren door de uitbreiding van bestuurlijke handhaving, waardoor burgemeester een grotere rol krijgen in veiligheidsbeleid, een lokaal kader voor buurtinformatienetwerken en meer middelen voor de wijkagent.