De ontdekking gebeurde als bij toeval door doctoraatsstudent Norbert Magyar in het kader van een studie naar de magnetische velden in de corona van de zon. De corona bestaat met name uit plasma dat onder invloed is van een magnetisch veld. Na een maand berekeningen op één van de supercomputers aan de KU Leuven ontdekte hij turbulenties door golven die zich in dezelfde richting voortbewegen. "Deze golven zijn buddies, geen vijanden. Omdat het om eenrichtingsgolven gaat hebben we dit fenomeen uniturbulentie gedoopt", aldus Magyar. "Het grootste verschil met de bestaande theorie is dat ons model ervan uitgaat dat plasma niet overal gelijk is. Het heeft niet overal dezelfde dichtheid of sterkte van magnetisme. De magneetlussen in de corona trillen en zo krijg je golven doorheen het plasma. De verschillen in de plasmastructuur maken dus dat je eerst buddy-golven hebt die zich netjes gedragen. Door de wisselwerking tussen die golven ontstaan er kolken én turbulentie", aldus Magyar. Als deze resultaten door verder onderzoek bevestigd worden is het volgens professor Tom Van Doorsselaere een grote stap in het denken over turbulentie in de fysica. (Belga)

De ontdekking gebeurde als bij toeval door doctoraatsstudent Norbert Magyar in het kader van een studie naar de magnetische velden in de corona van de zon. De corona bestaat met name uit plasma dat onder invloed is van een magnetisch veld. Na een maand berekeningen op één van de supercomputers aan de KU Leuven ontdekte hij turbulenties door golven die zich in dezelfde richting voortbewegen. "Deze golven zijn buddies, geen vijanden. Omdat het om eenrichtingsgolven gaat hebben we dit fenomeen uniturbulentie gedoopt", aldus Magyar. "Het grootste verschil met de bestaande theorie is dat ons model ervan uitgaat dat plasma niet overal gelijk is. Het heeft niet overal dezelfde dichtheid of sterkte van magnetisme. De magneetlussen in de corona trillen en zo krijg je golven doorheen het plasma. De verschillen in de plasmastructuur maken dus dat je eerst buddy-golven hebt die zich netjes gedragen. Door de wisselwerking tussen die golven ontstaan er kolken én turbulentie", aldus Magyar. Als deze resultaten door verder onderzoek bevestigd worden is het volgens professor Tom Van Doorsselaere een grote stap in het denken over turbulentie in de fysica. (Belga)