Rik Daems (Open Vld) loofde Tobbackck omwille van de positieve transformatie die Leuven de voorbije kwarteeuw onder zijn leiding ondergaan heeft. 'Ik ben bijzonder dankbaar dat iemand van uw politiek postuur deze stad al die tijd heeft willen leiden', aldus Daems. Ook Fatiha Dahmani (Groen) sprak haar dank uit voor wat Tobback presteerde voor de stad, terwijl Zeger Debyser (N-VA) verwees naar de velen 'die zeggen dat we Tobback straks gaan missen'. Christiane Vanneck (CD&V) prees Tobback voor de steeds constructieve samenwerking in het schepencollege. Als eerbetoon aan Vanneck, sinds 1977 gemeenteraadslid voor CD&V, liet Tobback haar het laatste uur de gemeenteraad leiden.

In zijn afscheidswoord gekscheerde Tobback in reactie op de lofbetuigingen eerst 'dat het syndroom van Stockholm (waarbij de gegijzelde sympathie krijgt voor de gijzelnemer, red.) kennelijk toch bestaat'. Hij riep de gemeenteraadsleden voorts op 'niet toe te laten dat men om het even wat zegt over de politiek'. 'Dat wordt immers meer en meer de mode en het publiek begint daar ook meer en meer in te trappen. Bijt van u af, zoals ik vaak deed', aldus Tobback die overigens nog niet definitief afscheid neemt van de actieve politiek. Hij zetelt immers in de nieuwe Vlaams-Brabantse provincieraad.

Rik Daems (Open Vld) loofde Tobbackck omwille van de positieve transformatie die Leuven de voorbije kwarteeuw onder zijn leiding ondergaan heeft. 'Ik ben bijzonder dankbaar dat iemand van uw politiek postuur deze stad al die tijd heeft willen leiden', aldus Daems. Ook Fatiha Dahmani (Groen) sprak haar dank uit voor wat Tobback presteerde voor de stad, terwijl Zeger Debyser (N-VA) verwees naar de velen 'die zeggen dat we Tobback straks gaan missen'. Christiane Vanneck (CD&V) prees Tobback voor de steeds constructieve samenwerking in het schepencollege. Als eerbetoon aan Vanneck, sinds 1977 gemeenteraadslid voor CD&V, liet Tobback haar het laatste uur de gemeenteraad leiden. In zijn afscheidswoord gekscheerde Tobback in reactie op de lofbetuigingen eerst 'dat het syndroom van Stockholm (waarbij de gegijzelde sympathie krijgt voor de gijzelnemer, red.) kennelijk toch bestaat'. Hij riep de gemeenteraadsleden voorts op 'niet toe te laten dat men om het even wat zegt over de politiek'. 'Dat wordt immers meer en meer de mode en het publiek begint daar ook meer en meer in te trappen. Bijt van u af, zoals ik vaak deed', aldus Tobback die overigens nog niet definitief afscheid neemt van de actieve politiek. Hij zetelt immers in de nieuwe Vlaams-Brabantse provincieraad.