Homans startte de procedure omdat derde moskee gelinkt wordt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die 'mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme'. De minister-president wees hierbij tevens op het feit dat de hulpimam die eind 2017 geschorst werd door de Moslimexecutieve wegens ontoelaatbare uitspraken over het slaan van vrouwen, sinds december 2018 opnieuw actief is in de moskee. Volgens Homans doet dit alles afbreuk 'aan het vreedzame samenleven binnen Vlaanderen en vormt dit een inbreuk op de erkenningscriteria van kerk- en geloofgemeenschappen'.

In haar advies stelt Leuven echter dat er geen politionele indicaties zijn dat er sprake is van een aanwezigheid in Al Ihsaan van een salafistisch gedachtegoed dat aanzet of oproept tot geweld of het gebruik ervan rechtvaardigt of goedkeurt. Er is bovendien ook geen informatie beschikbaar op basis waarvan kan gesteld worden dat er sprake is van activiteiten die in strijd zijn met de Belgische Grondwet of met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Al Ihsaan schakelt zich ook op een positieve en constructieve wijze in in de lokale Leuvense gemeenschap.

'Dramatisch'

Carl Devlies (CD&V), als schepen bevoegd voor erediensten, wees ook op het feit dat het bestuur van de moskee zich tijdens de recente gemeenteraadscommissie over dit thema duidelijke gedistancieerd heeft tegen alle vormen van salafisme en ieder ander extremisme. 'Zij steken de hand uit om samen dit salafisme te bestrijden. Het zou dramatisch zijn om hier niet op in te gaan', aldus Devlies die de staatsveiligheid citerend stelde 'dat het van belang is dat de moslimgemeenschap zich in haar geheel gesteund voelt door alle betrokken partners om deze invloed zo beperkt mogelijk te houden'.

Hij kreeg hierin tijdens het debat de steun van oppositielid Rik Daems (Open VLD) die eveneens geen reden ziet om de erkenning in te trekken, ondanks 'bezorgdheden' over het feit dat een man met 'religieus' salafistische sympathieën jarenlang deel uit maakte van het bestuur van de moskee en tot februari van dit jaar occasionele lezingen verzorgde voor jongeren. Belangrijker voor Daems is echter in te gaan op het aanbod van het moskeebestuur om in bondgenootschap actief in te gaan tegen radicalisering.

Onbeantwoorde vragen

Lorin Parys (N-VA) zei dat zijn partij het advies niet steunt omdat er te veel onbeantwoorde vragen overblijven. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat het moskeebestuur niets wist van de salafistische sympathieën van de vermelde lesgever terwijl die 7 jaar lid was van de raad van bestuur waarvan 5 jaar als secretaris. Waarom wisten de veiligheidsdiensten niets van de bewering van het bestuur dat niet de hulpimam in de fout ging maar dezelfde lesgever die de preek foutief vertaalde? Volgens Parys heeft het moskeebestuur in dit verband te laat gereageerd. 'Volgens de huidige regelgeving kan de minister een moskee alleen maar sanctioneren door de erkenning in te trekken. We zoeken beter naar tussenvormen', aldus Parys.

Tijdens het debat kreeg de N-VA van diverse partijen zware kritiek te slikken. Burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) beschuldigde Parys van paniekzaaierij over de moskee met beweringen op ROBtv over mogelijk geweldplegingen. Dat deze discussie geleid heeft tot een enorme polarisering op sociale media 'met agressieve berichten die alle verbeelding tarten' is volgens Lothe Ramakers (SP.A) het gevolg van de communicatie van Homans die eerst de media inlichtte.

Volgens Magda Aelvoet (Groen) schiet Homans door te dreigen met intrekking 'met een bazooka op een klein stokje'. Aynur Tasdemir (SP.A), zelf moslima, deed een emotionele oproep om te stoppen met 'deze haatzaaierij naar de moslimgemeenschap'. Parys repliceerde dat de anderen uit een verkeerde politieke correctheid kennelijk schrik hebben om toe te geven dat er fouten werden gemaakt.

Homans startte de procedure omdat derde moskee gelinkt wordt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die 'mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme'. De minister-president wees hierbij tevens op het feit dat de hulpimam die eind 2017 geschorst werd door de Moslimexecutieve wegens ontoelaatbare uitspraken over het slaan van vrouwen, sinds december 2018 opnieuw actief is in de moskee. Volgens Homans doet dit alles afbreuk 'aan het vreedzame samenleven binnen Vlaanderen en vormt dit een inbreuk op de erkenningscriteria van kerk- en geloofgemeenschappen'. In haar advies stelt Leuven echter dat er geen politionele indicaties zijn dat er sprake is van een aanwezigheid in Al Ihsaan van een salafistisch gedachtegoed dat aanzet of oproept tot geweld of het gebruik ervan rechtvaardigt of goedkeurt. Er is bovendien ook geen informatie beschikbaar op basis waarvan kan gesteld worden dat er sprake is van activiteiten die in strijd zijn met de Belgische Grondwet of met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Al Ihsaan schakelt zich ook op een positieve en constructieve wijze in in de lokale Leuvense gemeenschap.'Dramatisch'Carl Devlies (CD&V), als schepen bevoegd voor erediensten, wees ook op het feit dat het bestuur van de moskee zich tijdens de recente gemeenteraadscommissie over dit thema duidelijke gedistancieerd heeft tegen alle vormen van salafisme en ieder ander extremisme. 'Zij steken de hand uit om samen dit salafisme te bestrijden. Het zou dramatisch zijn om hier niet op in te gaan', aldus Devlies die de staatsveiligheid citerend stelde 'dat het van belang is dat de moslimgemeenschap zich in haar geheel gesteund voelt door alle betrokken partners om deze invloed zo beperkt mogelijk te houden'. Hij kreeg hierin tijdens het debat de steun van oppositielid Rik Daems (Open VLD) die eveneens geen reden ziet om de erkenning in te trekken, ondanks 'bezorgdheden' over het feit dat een man met 'religieus' salafistische sympathieën jarenlang deel uit maakte van het bestuur van de moskee en tot februari van dit jaar occasionele lezingen verzorgde voor jongeren. Belangrijker voor Daems is echter in te gaan op het aanbod van het moskeebestuur om in bondgenootschap actief in te gaan tegen radicalisering. Onbeantwoorde vragenLorin Parys (N-VA) zei dat zijn partij het advies niet steunt omdat er te veel onbeantwoorde vragen overblijven. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat het moskeebestuur niets wist van de salafistische sympathieën van de vermelde lesgever terwijl die 7 jaar lid was van de raad van bestuur waarvan 5 jaar als secretaris. Waarom wisten de veiligheidsdiensten niets van de bewering van het bestuur dat niet de hulpimam in de fout ging maar dezelfde lesgever die de preek foutief vertaalde? Volgens Parys heeft het moskeebestuur in dit verband te laat gereageerd. 'Volgens de huidige regelgeving kan de minister een moskee alleen maar sanctioneren door de erkenning in te trekken. We zoeken beter naar tussenvormen', aldus Parys. Tijdens het debat kreeg de N-VA van diverse partijen zware kritiek te slikken. Burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) beschuldigde Parys van paniekzaaierij over de moskee met beweringen op ROBtv over mogelijk geweldplegingen. Dat deze discussie geleid heeft tot een enorme polarisering op sociale media 'met agressieve berichten die alle verbeelding tarten' is volgens Lothe Ramakers (SP.A) het gevolg van de communicatie van Homans die eerst de media inlichtte. Volgens Magda Aelvoet (Groen) schiet Homans door te dreigen met intrekking 'met een bazooka op een klein stokje'. Aynur Tasdemir (SP.A), zelf moslima, deed een emotionele oproep om te stoppen met 'deze haatzaaierij naar de moslimgemeenschap'. Parys repliceerde dat de anderen uit een verkeerde politieke correctheid kennelijk schrik hebben om toe te geven dat er fouten werden gemaakt.