Het dossier Parkveld sleept ondertussen al meer dan twintig jaar aan. Verschillende buurtcomités voeren al jarenlang actie om de groene ruimte te behouden en bebouwing tegen te gaan. Plannen om er een verkaveling met een zestigtal woningen in te richten, werden eind december vorig jaar voor de vierde keer vernietigd door de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA) wil dat de gemeenteraad kleur bekent. "De gemeenteraad kan een beslissing nemen zodat het voor eens en voor altijd duidelijk is wat er met Parkveld moet gebeuren. Dit woongebied is een erg ongelukkige keuze, die in het verleden is gemaakt en nu niet meer gemaakt zou worden. Laten we er een stadsbos van maken." "De verkavelingsvergunning van de provincie is vernietigd, maar het dossier ligt nu wel weer op de bureau van de deputatie", zegt Carl Devlies (CD&V), schepen van ruimtelijke ordening. "De provincie heeft zes maanden de tijd om de vergunning opnieuw te bekijken. We stellen ons als schepencollege afwachtend op, tot de procedure doorlopen is." N-VA, PVDA, Open VLD, Vlaams Belang en één onafhankelijk raadslid stemden voor het voorstel, de meerderheid, CD&V, Groen en sp.a, stemde tegen. (Belga)

Het dossier Parkveld sleept ondertussen al meer dan twintig jaar aan. Verschillende buurtcomités voeren al jarenlang actie om de groene ruimte te behouden en bebouwing tegen te gaan. Plannen om er een verkaveling met een zestigtal woningen in te richten, werden eind december vorig jaar voor de vierde keer vernietigd door de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA) wil dat de gemeenteraad kleur bekent. "De gemeenteraad kan een beslissing nemen zodat het voor eens en voor altijd duidelijk is wat er met Parkveld moet gebeuren. Dit woongebied is een erg ongelukkige keuze, die in het verleden is gemaakt en nu niet meer gemaakt zou worden. Laten we er een stadsbos van maken." "De verkavelingsvergunning van de provincie is vernietigd, maar het dossier ligt nu wel weer op de bureau van de deputatie", zegt Carl Devlies (CD&V), schepen van ruimtelijke ordening. "De provincie heeft zes maanden de tijd om de vergunning opnieuw te bekijken. We stellen ons als schepencollege afwachtend op, tot de procedure doorlopen is." N-VA, PVDA, Open VLD, Vlaams Belang en één onafhankelijk raadslid stemden voor het voorstel, de meerderheid, CD&V, Groen en sp.a, stemde tegen. (Belga)