Uniek aan het Leuvense model is het feit dat gegevens over vijf gevaren die de bossen bedreigen, met name bosbranden, ontbossing, overbegrazing, overexploitatie en klimaatverandering, gecombineerd worden met risico-eigenschappen van de lokale boomsoorten voor deze gevaren zoals de eetbaarheid van het gebladerte en de schorsdikte als indicatie voor de bruikbaarheid als brandhout. Doctoraatsstudent Tobias Fremout bracht op die manier in beide landen meer dan 40.000 vierkante kilometer bos en 50 boomsoorten in kaart. "Lokale overheden kunnen op deze online tool, die vrij toegankelijk is op het internet, per boomsoort kijken waar deze het meest gevaar loopt voor welke specifieke bedreiging, in welke regio er beschermingsmaatregelen moeten genomen worden en welke soorten ze best waar herplanten", aldus Fremout. Zo heeft het bijvoorbeeld weinig zin om bomen met eetbare bladen te herplanten zonder ook een hek te voorzien om koeien en geiten weg te houden en dient bij de keuze van de boomsoorten die men zal herplanten rekening te worden gehouden met de te verwachten klimaatverandering. De onderzoekers gebruikten voor de voorspellingen in dit verband vijf klimaatmodellen. (Belga)

Uniek aan het Leuvense model is het feit dat gegevens over vijf gevaren die de bossen bedreigen, met name bosbranden, ontbossing, overbegrazing, overexploitatie en klimaatverandering, gecombineerd worden met risico-eigenschappen van de lokale boomsoorten voor deze gevaren zoals de eetbaarheid van het gebladerte en de schorsdikte als indicatie voor de bruikbaarheid als brandhout. Doctoraatsstudent Tobias Fremout bracht op die manier in beide landen meer dan 40.000 vierkante kilometer bos en 50 boomsoorten in kaart. "Lokale overheden kunnen op deze online tool, die vrij toegankelijk is op het internet, per boomsoort kijken waar deze het meest gevaar loopt voor welke specifieke bedreiging, in welke regio er beschermingsmaatregelen moeten genomen worden en welke soorten ze best waar herplanten", aldus Fremout. Zo heeft het bijvoorbeeld weinig zin om bomen met eetbare bladen te herplanten zonder ook een hek te voorzien om koeien en geiten weg te houden en dient bij de keuze van de boomsoorten die men zal herplanten rekening te worden gehouden met de te verwachten klimaatverandering. De onderzoekers gebruikten voor de voorspellingen in dit verband vijf klimaatmodellen. (Belga)