Steeds vaker ziet de Leuvense politie lachgasmisbruik opduiken. Er worden bijvoorbeeld lege capsules op straat gevonden, of zelfs grote flessen van meerdere liters. Vooral onder jongeren neemt het gebruik van lachgas als roesmiddel toe. "Lachgas inhaleren zorgt voor een korte roes, maar die paar minuten euforie kunnen op lange termijn en bij veelvuldig gebruik zeer schadelijke gevolgen hebben", zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). "Van evenwichtsstoornissen, verwardheid of flauwvallen tot permanente hersen- of longschade, verlamming..." Om het misbruik van lachgas tegen te gaan, wil Leuven een verbod op het verhandelen, bezitten en verbruiken van lachgas als roesmiddel opnemen in het politiereglement. Mensen die het verbod overtreden, kunnen een GAS-boete krijgen. Het punt moet wel nog besproken en goedgekeurd worden tijdens de gemeenteraad. (Belga)

Steeds vaker ziet de Leuvense politie lachgasmisbruik opduiken. Er worden bijvoorbeeld lege capsules op straat gevonden, of zelfs grote flessen van meerdere liters. Vooral onder jongeren neemt het gebruik van lachgas als roesmiddel toe. "Lachgas inhaleren zorgt voor een korte roes, maar die paar minuten euforie kunnen op lange termijn en bij veelvuldig gebruik zeer schadelijke gevolgen hebben", zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). "Van evenwichtsstoornissen, verwardheid of flauwvallen tot permanente hersen- of longschade, verlamming..." Om het misbruik van lachgas tegen te gaan, wil Leuven een verbod op het verhandelen, bezitten en verbruiken van lachgas als roesmiddel opnemen in het politiereglement. Mensen die het verbod overtreden, kunnen een GAS-boete krijgen. Het punt moet wel nog besproken en goedgekeurd worden tijdens de gemeenteraad. (Belga)