Net als verschillende andere steden en gemeenten in de omgeving van Machelen vreest het Leuvense stadsbestuur de negatieve gevolgen van dit grootschalige complex voor de handelsactiviteiten in de eigen stad. Tobback wees al ettelijke keren op de bijzonder schadelijke gevolgen van het project voor de mobiliteit op de Brusselse Ring. (COR 908)

Net als verschillende andere steden en gemeenten in de omgeving van Machelen vreest het Leuvense stadsbestuur de negatieve gevolgen van dit grootschalige complex voor de handelsactiviteiten in de eigen stad. Tobback wees al ettelijke keren op de bijzonder schadelijke gevolgen van het project voor de mobiliteit op de Brusselse Ring. (COR 908)