Leuven startte dit voorjaar met de uitwerking van een concreet, haalbaar en financieel realistisch actieplan om tegen 2030 klimaatneutraal te worden. Dat actieplan wordt in het voorjaar van 2013 gelanceerd. Het zal maatregelen bevatten over hernieuwbare energie, energiezuinige gebouwen, duurzame mobiliteit, lokale voedselproductie en functioneel groen. De maatregelen moeten de uitstoot van broeikasgassen in Leuven liefst 10 keer verkleinen. Uit een nulmeting die de stad dit voorjaar liet uitvoeren door Futureproofed blijkt dat gebouwen verantwoordelijk zijn voor 60 procent van de CO2-uitstoot en verkeer voor 25 procent. Om een maatschappelijk draagvlak te creëren, wil Leuven bij de opmaak van dit plan zoveel mogelijk samenwerken met experts, organisaties en inwoners. Tijdens de rondetafelconferentie werd het ontwerp-actieplan vrijdag doorgesproken met de leden van de vijf werkgroepen van experts (energie, gebouwen, mobiliteit, natuur/landbouw en participatie) die al maanden rond het thema werken. Tijdens het klimaatparlement zal hetzelfde gebeuren met de gewone Leuvenaar. (SISKA GREMMELPREZ)

Leuven startte dit voorjaar met de uitwerking van een concreet, haalbaar en financieel realistisch actieplan om tegen 2030 klimaatneutraal te worden. Dat actieplan wordt in het voorjaar van 2013 gelanceerd. Het zal maatregelen bevatten over hernieuwbare energie, energiezuinige gebouwen, duurzame mobiliteit, lokale voedselproductie en functioneel groen. De maatregelen moeten de uitstoot van broeikasgassen in Leuven liefst 10 keer verkleinen. Uit een nulmeting die de stad dit voorjaar liet uitvoeren door Futureproofed blijkt dat gebouwen verantwoordelijk zijn voor 60 procent van de CO2-uitstoot en verkeer voor 25 procent. Om een maatschappelijk draagvlak te creëren, wil Leuven bij de opmaak van dit plan zoveel mogelijk samenwerken met experts, organisaties en inwoners. Tijdens de rondetafelconferentie werd het ontwerp-actieplan vrijdag doorgesproken met de leden van de vijf werkgroepen van experts (energie, gebouwen, mobiliteit, natuur/landbouw en participatie) die al maanden rond het thema werken. Tijdens het klimaatparlement zal hetzelfde gebeuren met de gewone Leuvenaar. (SISKA GREMMELPREZ)