Op basis van voorlopige berekeningen raamt Leuven de opbrengst voor volgend jaar van de indexsprong die de federale regering in haar regeerakkoord heeft ingeschreven op 960.000 euro.

Nadat schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) dat op de gemeenteraad bekendgemaakt had, pleitte Rik Daems (Open VLD) ervoor dat geld te besteden aan een lastenverlaging voor de stedelijke economie, in het stadscentrum en in deelgemeenten, en aan een vermindering van de onroerende voorheffing voor handelszaken en bedrijven. Daems wees erop dat dit in de lijn zou liggen met de doelstelling van de federale regering om met de indexsprong de concurrentiepositie van onze bedrijven te verbeteren.

Personeel

Devlies repliceerde dat het momenteel nog niet mogelijk is precies te berekenen wat de indexsprong financieel betekent voor Leuven, omdat er nog niets geweten is over de precieze uitwerking van de beslissing, bijvoorbeeld voor de lage lonen, op wie de maatregel niet van toepassing zal zijn. Bovendien zullen steden en gemeenten hierdoor ook minder inkomsten boeken uit de aanvullende personenbelasting.

Maar wat hij ook oplevert, met het geld wordt niet in eerste instantie op lastenverlaging gemikt. "Bij de besteding van wat de maatregel netto oplevert zal het personeelsbeleid belangrijk zijn. Wij hebben de afgelopen jaren overigens al heel wat extra inspanningen geleverd om in tegenstelling tot elders ons personeelsbestand wel op peil te houden", aldus Devlies.

(Belga/RR)

Op basis van voorlopige berekeningen raamt Leuven de opbrengst voor volgend jaar van de indexsprong die de federale regering in haar regeerakkoord heeft ingeschreven op 960.000 euro. Nadat schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) dat op de gemeenteraad bekendgemaakt had, pleitte Rik Daems (Open VLD) ervoor dat geld te besteden aan een lastenverlaging voor de stedelijke economie, in het stadscentrum en in deelgemeenten, en aan een vermindering van de onroerende voorheffing voor handelszaken en bedrijven. Daems wees erop dat dit in de lijn zou liggen met de doelstelling van de federale regering om met de indexsprong de concurrentiepositie van onze bedrijven te verbeteren. Devlies repliceerde dat het momenteel nog niet mogelijk is precies te berekenen wat de indexsprong financieel betekent voor Leuven, omdat er nog niets geweten is over de precieze uitwerking van de beslissing, bijvoorbeeld voor de lage lonen, op wie de maatregel niet van toepassing zal zijn. Bovendien zullen steden en gemeenten hierdoor ook minder inkomsten boeken uit de aanvullende personenbelasting. Maar wat hij ook oplevert, met het geld wordt niet in eerste instantie op lastenverlaging gemikt. "Bij de besteding van wat de maatregel netto oplevert zal het personeelsbeleid belangrijk zijn. Wij hebben de afgelopen jaren overigens al heel wat extra inspanningen geleverd om in tegenstelling tot elders ons personeelsbestand wel op peil te houden", aldus Devlies.(Belga/RR)