In het nieuwe klachtenreglement voor de eigen diensten wordt geopteerd voor een gemengd systeem van opvolging. Enerzijds wordt zowel voor de stads- als OCMW-diensten een klachtencoördinator aangesteld die instaat voor de centrale coördinatie, registratie, procesbewaking en -verbetering, rapportering en dergelijke. Daarnaast dient elke dienst te beschikken over een medewerker die kan optreden als ad hoc klachtenbehandelaar. Deze rol wordt bij voorkeur opgenomen door het diensthoofd. Als de visie van de klachtencoördinator op de afhandeling van de klacht afwijkt van de visie van de klachtenbehandelaar, wordt dit voor advies voorgelegd aan de algemeen directeur. Leuven wil naast deze eerstelijnsklachtenbehandeling ook nog een bijkomende mogelijkheid voorzien om zijn klachten indien gewenst te laten behandelen door een andere instantie. In het verleden had Leuven een eigen onafhankelijke ombudsdienst, maar gezien de vele moeilijkheden - onder meer door ziektes van de betrokken ombudsvrouwen - om deze dienst te bemannen, wil de stad voortaan gebruik maken van de mogelijkheid om hiervoor een beroep te doen op de lokale kamer van de Vlaamse Ombudsdienst met wie het stadsbestuur een samenwerkingsovereenkomst zal sluiten. (Belga)

In het nieuwe klachtenreglement voor de eigen diensten wordt geopteerd voor een gemengd systeem van opvolging. Enerzijds wordt zowel voor de stads- als OCMW-diensten een klachtencoördinator aangesteld die instaat voor de centrale coördinatie, registratie, procesbewaking en -verbetering, rapportering en dergelijke. Daarnaast dient elke dienst te beschikken over een medewerker die kan optreden als ad hoc klachtenbehandelaar. Deze rol wordt bij voorkeur opgenomen door het diensthoofd. Als de visie van de klachtencoördinator op de afhandeling van de klacht afwijkt van de visie van de klachtenbehandelaar, wordt dit voor advies voorgelegd aan de algemeen directeur. Leuven wil naast deze eerstelijnsklachtenbehandeling ook nog een bijkomende mogelijkheid voorzien om zijn klachten indien gewenst te laten behandelen door een andere instantie. In het verleden had Leuven een eigen onafhankelijke ombudsdienst, maar gezien de vele moeilijkheden - onder meer door ziektes van de betrokken ombudsvrouwen - om deze dienst te bemannen, wil de stad voortaan gebruik maken van de mogelijkheid om hiervoor een beroep te doen op de lokale kamer van de Vlaamse Ombudsdienst met wie het stadsbestuur een samenwerkingsovereenkomst zal sluiten. (Belga)