Het ontwerpadvies werd dinsdagavond in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de moskee besproken in een gezamenlijke vergadering van drie bevoegde Leuvense gemeenteraadscommissies. Het advies wordt op maandag 26 augustus aan de gemeenteraad voorgelegd.

Homans startte de procedure omdat uit vertrouwelijke informatie blijkt 'dat de moskee gelinkt wordt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme'. Daarnaast wees ze op het feit dat de hulpimam, die eind 2017 geschorst werd door de Moslimexecutieve wegens ontoelaatbare uitspraken over het slaan van vrouwen, sinds december 2018 opnieuw actief is in de moskee.

Dergelijke gedragingen doen volgens Homans afbreuk 'aan het vreedzame samenleven binnen Vlaanderen en vormen een inbreuk op de erkenningscriteria van kerk- en geloofgemeenschappen'.

Volgens het Leuvense stadsbestuur zijn er evenwel geen politionele indicaties 'dat er sprake is in deze moskee van een salafistisch gedachtengoed dat aanzet of oproept tot geweld of het gebruik ervan rechtvaardigt of goedkeurt'. Noch is er sprake van activiteiten die strijdig zijn met de grondwet of mensenrechtenverdrag. Dat is volgens de Leuvense korpschef Jean-Pierre Mouchaers ook de mening van de andere veiligheidsinstellingen in ons land met wie hij contact had.

Al Ihsaan schakelt zich bovendien op een positieve en constructieve wijze in in de lokale Leuvense gemeenschap. Wat de salafistische onderwijsactiviteiten waarnaar Homans verwijst betreft, vermoedt het stadsbestuur dat het hier gaat om een man die na het incident met de hulpimam begin 2018 ontslagen werd uit de raad van bestuur van de moskee maar er nog tot februari 2019 occasionele lezingen verzorgde voor jongeren. Op zijn Facebookprofiel post hij af en toe citaten van geleerden die tot de religieuze stroming van het salafisme behoren, een stroming die politieke inmenging en geweld als actiemiddel uitsluit.

De ontslagen hulpimam is sinds september 2018 terug aan de slag in de moskee maar ondertekende een verklaring dat hij de grondwet zal naleven. De twee vertegenwoordigers van de Al Ihsaan-moskee distantieerden zich dinsdag van het salafisme en toonden zich bereid om samen 'deze kanker' te bestrijden. Ze zegden niet te weten dat de lesgever, die overigens in het Vlaams Gemeenschapsonderwijs actief is als godsleerkracht islam, een salafistische stroming aanhangt en stelden hier ook nooit indicaties ontvangen hebben van de jongeren die de lezingen volgden.

De man werd begin 2018 ontslagen uit de raad van bestuur omdat hij het omstreden citaat van de hulpimam over geweld tegen vrouwen foutief in het Nederlands vertaalde. De hulpimam heeft dit citaat volgens beiden zelf nooit uitgesproken.

Lorin Parys (N-VA) stelde dat er wel degelijk reden tot bezorgdheid is en wees op het feit dat Liesbeth Homans zich baseerde op een dossier dat haar werd aangereikt door de staatsveiligheid, waaruit blijkt dat er zich wel degelijk een probleem stelt. Hij uitte ook kritiek op het feit dat Leuven onderscheid wil maken tussen verschillende stromingen van het salafisme en wees ze allemaal af als extreem en gevaarlijk. Parys stelde ook niet te begrijpen waarom de genoemde lesgever er na zijn ontslag uit de raad van bestuur van de moskee nog een jaar is mogen blijven lesgeven ondanks de sympathieën die hij voor het salafisme uitte op Facebook.

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) noemde het 'doodzonde' dat het initiatief van Homans, waarover ze vooraf geen overleg pleegde noch met het stadsbestuur noch met de moskee, in zijn stad, die als het toonbeeld van verdraagzaamheid en multiculturaliteit doorgaat, zonder een gegronde reden aanleiding geeft tot polarisering en riep iedereen om het hoofd koel te houden. Hij beklemtoonde voorts het belang van de erkenning van moskeeën 'omdat dit een belangrijk instrument is tot controle en dialoog, hetgeen zoals in dit geval samen met een constructief partnerschap essentieel is om radicalisme en extremisme te voorkomen en te bestrijden'.

Het ontwerpadvies werd dinsdagavond in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de moskee besproken in een gezamenlijke vergadering van drie bevoegde Leuvense gemeenteraadscommissies. Het advies wordt op maandag 26 augustus aan de gemeenteraad voorgelegd. Homans startte de procedure omdat uit vertrouwelijke informatie blijkt 'dat de moskee gelinkt wordt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme'. Daarnaast wees ze op het feit dat de hulpimam, die eind 2017 geschorst werd door de Moslimexecutieve wegens ontoelaatbare uitspraken over het slaan van vrouwen, sinds december 2018 opnieuw actief is in de moskee. Dergelijke gedragingen doen volgens Homans afbreuk 'aan het vreedzame samenleven binnen Vlaanderen en vormen een inbreuk op de erkenningscriteria van kerk- en geloofgemeenschappen'. Volgens het Leuvense stadsbestuur zijn er evenwel geen politionele indicaties 'dat er sprake is in deze moskee van een salafistisch gedachtengoed dat aanzet of oproept tot geweld of het gebruik ervan rechtvaardigt of goedkeurt'. Noch is er sprake van activiteiten die strijdig zijn met de grondwet of mensenrechtenverdrag. Dat is volgens de Leuvense korpschef Jean-Pierre Mouchaers ook de mening van de andere veiligheidsinstellingen in ons land met wie hij contact had. Al Ihsaan schakelt zich bovendien op een positieve en constructieve wijze in in de lokale Leuvense gemeenschap. Wat de salafistische onderwijsactiviteiten waarnaar Homans verwijst betreft, vermoedt het stadsbestuur dat het hier gaat om een man die na het incident met de hulpimam begin 2018 ontslagen werd uit de raad van bestuur van de moskee maar er nog tot februari 2019 occasionele lezingen verzorgde voor jongeren. Op zijn Facebookprofiel post hij af en toe citaten van geleerden die tot de religieuze stroming van het salafisme behoren, een stroming die politieke inmenging en geweld als actiemiddel uitsluit. De ontslagen hulpimam is sinds september 2018 terug aan de slag in de moskee maar ondertekende een verklaring dat hij de grondwet zal naleven. De twee vertegenwoordigers van de Al Ihsaan-moskee distantieerden zich dinsdag van het salafisme en toonden zich bereid om samen 'deze kanker' te bestrijden. Ze zegden niet te weten dat de lesgever, die overigens in het Vlaams Gemeenschapsonderwijs actief is als godsleerkracht islam, een salafistische stroming aanhangt en stelden hier ook nooit indicaties ontvangen hebben van de jongeren die de lezingen volgden. De man werd begin 2018 ontslagen uit de raad van bestuur omdat hij het omstreden citaat van de hulpimam over geweld tegen vrouwen foutief in het Nederlands vertaalde. De hulpimam heeft dit citaat volgens beiden zelf nooit uitgesproken. Lorin Parys (N-VA) stelde dat er wel degelijk reden tot bezorgdheid is en wees op het feit dat Liesbeth Homans zich baseerde op een dossier dat haar werd aangereikt door de staatsveiligheid, waaruit blijkt dat er zich wel degelijk een probleem stelt. Hij uitte ook kritiek op het feit dat Leuven onderscheid wil maken tussen verschillende stromingen van het salafisme en wees ze allemaal af als extreem en gevaarlijk. Parys stelde ook niet te begrijpen waarom de genoemde lesgever er na zijn ontslag uit de raad van bestuur van de moskee nog een jaar is mogen blijven lesgeven ondanks de sympathieën die hij voor het salafisme uitte op Facebook. De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) noemde het 'doodzonde' dat het initiatief van Homans, waarover ze vooraf geen overleg pleegde noch met het stadsbestuur noch met de moskee, in zijn stad, die als het toonbeeld van verdraagzaamheid en multiculturaliteit doorgaat, zonder een gegronde reden aanleiding geeft tot polarisering en riep iedereen om het hoofd koel te houden. Hij beklemtoonde voorts het belang van de erkenning van moskeeën 'omdat dit een belangrijk instrument is tot controle en dialoog, hetgeen zoals in dit geval samen met een constructief partnerschap essentieel is om radicalisme en extremisme te voorkomen en te bestrijden'.