Tijdens de gemeenteraadszitting van maart weigerde Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) nog in te gaan op de meeste vragen rond Let's Go Urban, omdat het stedelijke onderzoek nog volop aan de gang was. Intussen is de audit klaar en daar blijkt volgens de stad uit dat er inderdaad "mogelijke malversaties" zijn bij het gebruik van investerings- en werkingsmiddelen door LGU. Het stadsbestuur besliste daarom om LGU in gebreke te stellen. De audit stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat iemand binnen de stedelijke administratie te kwader trouw handelde, maar dat er bij het opvolgen van de subsidiedossiers wel onvoldoende intern werd samengewerkt en er onvoldoende werd geëscaleerd tot op directieniveau. Over de politieke verantwoordelijkheid spreekt de audit zich niet uit. De Wever vindt dat het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van het vorige stadsbestuur, maar ook gedeeltelijk van het huidige en zelfs van de gemeenteraad. De kwestie zal maandag allicht tot een woelig debat leiden. Alle oppositiepartijen kondigden al een tussenkomst over Let's Go Urban aan. PVDA diende ook klacht in bij het stedelijk integriteitsbureau, Vlaams Belang vraagt het stopzetten van alle subsidies aan de "diversiteits- en integratie-industrie" en het ontslag van schepenen Nabilla Ait Daoud en Koen Kennis (beiden N-VA). Volgens Groen insinueert de audit dat sommige organisaties die subsidies aanvragen minder streng worden gecontroleerd dan andere. (Belga)

Tijdens de gemeenteraadszitting van maart weigerde Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) nog in te gaan op de meeste vragen rond Let's Go Urban, omdat het stedelijke onderzoek nog volop aan de gang was. Intussen is de audit klaar en daar blijkt volgens de stad uit dat er inderdaad "mogelijke malversaties" zijn bij het gebruik van investerings- en werkingsmiddelen door LGU. Het stadsbestuur besliste daarom om LGU in gebreke te stellen. De audit stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat iemand binnen de stedelijke administratie te kwader trouw handelde, maar dat er bij het opvolgen van de subsidiedossiers wel onvoldoende intern werd samengewerkt en er onvoldoende werd geëscaleerd tot op directieniveau. Over de politieke verantwoordelijkheid spreekt de audit zich niet uit. De Wever vindt dat het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van het vorige stadsbestuur, maar ook gedeeltelijk van het huidige en zelfs van de gemeenteraad. De kwestie zal maandag allicht tot een woelig debat leiden. Alle oppositiepartijen kondigden al een tussenkomst over Let's Go Urban aan. PVDA diende ook klacht in bij het stedelijk integriteitsbureau, Vlaams Belang vraagt het stopzetten van alle subsidies aan de "diversiteits- en integratie-industrie" en het ontslag van schepenen Nabilla Ait Daoud en Koen Kennis (beiden N-VA). Volgens Groen insinueert de audit dat sommige organisaties die subsidies aanvragen minder streng worden gecontroleerd dan andere. (Belga)