Het dossier betreft de Tolpaertpolder, grond die op naam staat van de kinderen van Leopold Lippens, en momenteel nog ingeschreven staat als landbouwgrond. 'Maar op de gemeentelijke tentoonstellingen voor investeringen in Knokke-Heist stond op die Tolpaertpolder al een maquette voor 450 gezinswoningen', zegt Coudyser (N-VA) nu. 'Die woningen worden gebouwd door Compagnie Het Zoute, het familiebedrijf van Lippens.'

Ondertussen heeft de provincie inderdaad besloten dat de Tolpaertpolder binnen het klein stedelijk gebied valt. Daardoor wordt een eventuele ontwikkeling van de gronden voor woningen mogelijk.

Dit gaat om persoonlijke zelfverrijking: ik zou daar gewetensproblemen over hebben

Cathy Coudyser (N-VA)

'Alles procedures werden gevolgd', moet Coudyser toegeven. 'Er werden geen juridische of administratieve fouten gemaakt als de grond straks wordt bebouwd. Maar is dit deontologisch?'

Lippens verdedigt zich tegen de aantijgingen. 'Als er in het schepencollege dossiers werden besproken waarbij de Compagnie betrokken was, ging ik altijd naar buiten', zegt Lippens. 'Is dat voldoende om belangenvermenging tegen te houden? Ik denk van niet', zegt Coudyser. 'Wat Lippens in Knokke-Heist doet, is nog wel wat anders dan de dossiers die in Antwerpen en Gent commotie hebben veroorzaakt. Dit gaat om persoonlijke zelfverrijking: ik zou daar gewetensproblemen over hebben.'

De Tolpaertpolder is in de ogen van de oppositie extra verdacht omdat er enkele jaren geleden een school opende in die buurt. 'Er was helemaal geen behoefte aan een nieuwe gemeenteschool', vertelt Coudyser. 'Het aantal kinderen daalt in Knokke-Heist. Er zitten nu 200 leerlingen op de nieuwe school, terwijl ze een capaciteit van 400 kinderen heeft. Die school wordt als argument gebruikt voor de bouw van woningen voor jonge gezinnen. Je voelt aan alles dat dit spel niet eerlijk wordt gespeeld.'

Lippens is zich van geen kwaad bewust. Hij noemt de opmerkingen van Coudyser, die ook al aan bod kwamen in Pano, 'pure demagogie'.

Het dossier betreft de Tolpaertpolder, grond die op naam staat van de kinderen van Leopold Lippens, en momenteel nog ingeschreven staat als landbouwgrond. 'Maar op de gemeentelijke tentoonstellingen voor investeringen in Knokke-Heist stond op die Tolpaertpolder al een maquette voor 450 gezinswoningen', zegt Coudyser (N-VA) nu. 'Die woningen worden gebouwd door Compagnie Het Zoute, het familiebedrijf van Lippens.'Ondertussen heeft de provincie inderdaad besloten dat de Tolpaertpolder binnen het klein stedelijk gebied valt. Daardoor wordt een eventuele ontwikkeling van de gronden voor woningen mogelijk.'Alles procedures werden gevolgd', moet Coudyser toegeven. 'Er werden geen juridische of administratieve fouten gemaakt als de grond straks wordt bebouwd. Maar is dit deontologisch?'Lippens verdedigt zich tegen de aantijgingen. 'Als er in het schepencollege dossiers werden besproken waarbij de Compagnie betrokken was, ging ik altijd naar buiten', zegt Lippens. 'Is dat voldoende om belangenvermenging tegen te houden? Ik denk van niet', zegt Coudyser. 'Wat Lippens in Knokke-Heist doet, is nog wel wat anders dan de dossiers die in Antwerpen en Gent commotie hebben veroorzaakt. Dit gaat om persoonlijke zelfverrijking: ik zou daar gewetensproblemen over hebben.'De Tolpaertpolder is in de ogen van de oppositie extra verdacht omdat er enkele jaren geleden een school opende in die buurt. 'Er was helemaal geen behoefte aan een nieuwe gemeenteschool', vertelt Coudyser. 'Het aantal kinderen daalt in Knokke-Heist. Er zitten nu 200 leerlingen op de nieuwe school, terwijl ze een capaciteit van 400 kinderen heeft. Die school wordt als argument gebruikt voor de bouw van woningen voor jonge gezinnen. Je voelt aan alles dat dit spel niet eerlijk wordt gespeeld.'Lippens is zich van geen kwaad bewust. Hij noemt de opmerkingen van Coudyser, die ook al aan bod kwamen in Pano, 'pure demagogie'.