Aartsbisschop André-Joseph Léonard zegt dat hij verkeerd begrepen is met zijn uitspraak dat aids een vorm van gerechtigheid is. Tijdens een persconferentie zei hij vrijdag dat zijn standpunt enkel betrekking heeft op promiscue seksueel gedrag met aids als gevolg.

Léonard ontkende aids in alle gedaanten als een straf te beschouwen. Zo had hij het niet over aids door een bloedtransfusie of als ziekte waarmee iemand geboren wordt.

De aartsbisschop maakte de vergelijking met iemand die longkanker krijgt door te roken. 'Dan is de kanker een soort van immanente gerechtigheid. De feiten, die bewust gedaan werden, hebben een gevolg', aldus Léonard.

De aartsbisschop benadrukte voorts dat hij niemand viseerde, wel bepaalde praktijken. Léonard wijst er ook op dat hij in het boek waarin de passage over de gerechtigheid staat, zegt dat aidspatiënten en seropositieven 'nooit het voorwerp van discriminatie' mogen zijn. Léonard ontkende ook dat het de bedoeling was om te choqueren met zijn uitspraak.

Storm van protest

Het standpunt van Léonard in een recent boek over hem had tot een storm van protest geleid.

De politieke partijen hekelden bijna collectief de uitspraken van de aartsbisschop. Enkele partijen opperden een kerkbelasting in te voeren, waardoor de kerk niet meer zou gefinancierd worden met algemene middelen.

Léonard kreeg ook kritiek in eigen rangen. De Gentse bisschop Luc Van Looy zei in een gesprek met de regionale televiszender TV OOST dat mensen met HIV niet mogen worden gestigmatiseerd.

Er is intussen ook een klacht tegen Léonard ingediend bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding naar aanleiding van de uitspraken van de aartsbisschop in het boek 'Mgr. Léonard - Gesprekken'.

Aartsbisschop André-Joseph Léonard zegt dat hij verkeerd begrepen is met zijn uitspraak dat aids een vorm van gerechtigheid is. Tijdens een persconferentie zei hij vrijdag dat zijn standpunt enkel betrekking heeft op promiscue seksueel gedrag met aids als gevolg.Léonard ontkende aids in alle gedaanten als een straf te beschouwen. Zo had hij het niet over aids door een bloedtransfusie of als ziekte waarmee iemand geboren wordt. De aartsbisschop maakte de vergelijking met iemand die longkanker krijgt door te roken. 'Dan is de kanker een soort van immanente gerechtigheid. De feiten, die bewust gedaan werden, hebben een gevolg', aldus Léonard. De aartsbisschop benadrukte voorts dat hij niemand viseerde, wel bepaalde praktijken. Léonard wijst er ook op dat hij in het boek waarin de passage over de gerechtigheid staat, zegt dat aidspatiënten en seropositieven 'nooit het voorwerp van discriminatie' mogen zijn. Léonard ontkende ook dat het de bedoeling was om te choqueren met zijn uitspraak.Storm van protestHet standpunt van Léonard in een recent boek over hem had tot een storm van protest geleid. De politieke partijen hekelden bijna collectief de uitspraken van de aartsbisschop. Enkele partijen opperden een kerkbelasting in te voeren, waardoor de kerk niet meer zou gefinancierd worden met algemene middelen.Léonard kreeg ook kritiek in eigen rangen. De Gentse bisschop Luc Van Looy zei in een gesprek met de regionale televiszender TV OOST dat mensen met HIV niet mogen worden gestigmatiseerd.Er is intussen ook een klacht tegen Léonard ingediend bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding naar aanleiding van de uitspraken van de aartsbisschop in het boek 'Mgr. Léonard - Gesprekken'.