Aartsbisschop André-Joseph Léonard wil dat er opnieuw één lijn komt in het godsdienstonderwijs waarin vooral Jezus centraal staat. Maar daar is het Vlaamse lerarenkorps niet voor te vinden.

In de krant De Morgen reageert godsdienstleraar Jan Maes met groot ongenoegen op de uitspraak van Léonard. "Hij wil één lijn: zijn lijn. En dat is niet mijn lijn", klinkt het. Samen met enkele collega's schreef Maes een open brief aan de aartsbisschop.

De Vlaamse leerkrachten vrezen dat de opstelling van Léonard de kloof tussen jongeren en de Kerk nog groter zal maken. Volgens het lerarenkorps is een godsdienstles over de Bijbel, het leven van Jezus en het christendom onrealistisch in klassen waar ongedoopte leerlingen, moslims, christenen en atheïsten door elkaar zitten.

Allegaartje

"Een godsdienstles is al lang geen godsdienstles meer. Het is een allegaartje van levensbeschouwelijke dingen. Zoveel verschillende leerkrachten, verschillende handboeken, zoveel verschillende inhouden. Ik wil daar opnieuw één lijn in", citeert de krant De Standaard de aartsbisschop.

Aartsbisschop André-Joseph Léonard wil dat er opnieuw één lijn komt in het godsdienstonderwijs waarin vooral Jezus centraal staat. Maar daar is het Vlaamse lerarenkorps niet voor te vinden. In de krant De Morgen reageert godsdienstleraar Jan Maes met groot ongenoegen op de uitspraak van Léonard. "Hij wil één lijn: zijn lijn. En dat is niet mijn lijn", klinkt het. Samen met enkele collega's schreef Maes een open brief aan de aartsbisschop. De Vlaamse leerkrachten vrezen dat de opstelling van Léonard de kloof tussen jongeren en de Kerk nog groter zal maken. Volgens het lerarenkorps is een godsdienstles over de Bijbel, het leven van Jezus en het christendom onrealistisch in klassen waar ongedoopte leerlingen, moslims, christenen en atheïsten door elkaar zitten.Allegaartje "Een godsdienstles is al lang geen godsdienstles meer. Het is een allegaartje van levensbeschouwelijke dingen. Zoveel verschillende leerkrachten, verschillende handboeken, zoveel verschillende inhouden. Ik wil daar opnieuw één lijn in", citeert de krant De Standaard de aartsbisschop.