Aartsbisschop André Joseph Léonard verzet zich niet langer tegen het uitbetalen van schadevergoedingen voor slachtoffers van seksueel misbruik door priesters. Dat meldt VTM.

'Het is niet uitgesloten dat wij vrijwillig solidair zijn met die mensen", aldus Léonard in Het Nieuws. Het kan volgens hem gaan om een geldelijke compensatie.

In de bijzondere commissie Seksueel Misbruik stond de aartsbisschop eind december weigerachtig tegenover financiële compensaties van slachtoffers. Al benadrukte Paul Quirynen, de advocaat van de bisschoppenconferentie, toen dat er wel degelijk werd nagedacht over een dergelijk systeem.

Dat standpunt nam ook Léonard dinsdag in. De kerk denkt na over
financiële compensaties voor mensen die misbruikt zijn door
geestelijken, aldus de aartsbisschop. Hoe het systeem er moet uitzien, zou in de loop van de komende weken worden gefinaliseerd.

Volgens Léonard moet men de tijd nemen om de zaak grondig te bekijken. Quirynen benadrukte dat de bereidheid er is om een oplossing uit te werken.

Maar hij wijst erop dat het om een zeer ingewikkelde kwestie waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met het aantal slachtoffers, de ernst van de feiten, de schade en de letsels.

Aartsbisschop André Joseph Léonard verzet zich niet langer tegen het uitbetalen van schadevergoedingen voor slachtoffers van seksueel misbruik door priesters. Dat meldt VTM.'Het is niet uitgesloten dat wij vrijwillig solidair zijn met die mensen", aldus Léonard in Het Nieuws. Het kan volgens hem gaan om een geldelijke compensatie.In de bijzondere commissie Seksueel Misbruik stond de aartsbisschop eind december weigerachtig tegenover financiële compensaties van slachtoffers. Al benadrukte Paul Quirynen, de advocaat van de bisschoppenconferentie, toen dat er wel degelijk werd nagedacht over een dergelijk systeem. Dat standpunt nam ook Léonard dinsdag in. De kerk denkt na over financiële compensaties voor mensen die misbruikt zijn door geestelijken, aldus de aartsbisschop. Hoe het systeem er moet uitzien, zou in de loop van de komende weken worden gefinaliseerd.Volgens Léonard moet men de tijd nemen om de zaak grondig te bekijken. Quirynen benadrukte dat de bereidheid er is om een oplossing uit te werken. Maar hij wijst erop dat het om een zeer ingewikkelde kwestie waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met het aantal slachtoffers, de ernst van de feiten, de schade en de letsels.