Monseigneur Léonard toont zich in het interview tevreden over de openbaring van het seksuele misbruik in de Kerk.

"Het is nodig dat alles aan het licht komt. We waren destijds te veel begaan met het imago van de Kerk en te weinig met het leed van de slachtoffers."

De commissie Adriaenssens verrichte volgens de aartsbisschop uitstekend werk "maar als men ons voortdurend verwijt er een parallelle justitie op na te houden, maakt men het ons onmogelijk slachtoffers te begeleiden, ook al gebeurt dat in de eerste plaats spiritueel."

"Het enige wat we nog kunnen doen," zegt Léonard, "is in elk bisdom een groep mensen bijeenbrengen die naar de slachtoffers luistert en hen helpt".

Uitspraken

Het afgelopen jaar werd André Léonard onthaald als nieuwe aartsbisschop: "Het enthousiasme waarmee ik werd verwelkomd, was onvergetelijk en bemoedigend".

Door enkele van zijn uitspraken ontstond er echter al snel een hele heisa.

"Ik was vooral verbaasd dat journalisten geen moeite deden om particuliere uitspraken in hun context te plaatsen", verklaart de primaat. "Ik heb nooit gezegd dat AIDS een straf van God is, en ik zal dat ook nooit zeggen. Maar uiteindelijk is dat het enige wat het brede publiek zal onthouden."

Monseigneur Léonard toont zich in het interview tevreden over de openbaring van het seksuele misbruik in de Kerk. "Het is nodig dat alles aan het licht komt. We waren destijds te veel begaan met het imago van de Kerk en te weinig met het leed van de slachtoffers." De commissie Adriaenssens verrichte volgens de aartsbisschop uitstekend werk "maar als men ons voortdurend verwijt er een parallelle justitie op na te houden, maakt men het ons onmogelijk slachtoffers te begeleiden, ook al gebeurt dat in de eerste plaats spiritueel." "Het enige wat we nog kunnen doen," zegt Léonard, "is in elk bisdom een groep mensen bijeenbrengen die naar de slachtoffers luistert en hen helpt". Uitspraken Het afgelopen jaar werd André Léonard onthaald als nieuwe aartsbisschop: "Het enthousiasme waarmee ik werd verwelkomd, was onvergetelijk en bemoedigend". Door enkele van zijn uitspraken ontstond er echter al snel een hele heisa. "Ik was vooral verbaasd dat journalisten geen moeite deden om particuliere uitspraken in hun context te plaatsen", verklaart de primaat. "Ik heb nooit gezegd dat AIDS een straf van God is, en ik zal dat ook nooit zeggen. Maar uiteindelijk is dat het enige wat het brede publiek zal onthouden."