Aartsbisschop André-Joseph Léonard komt in een brief die hij onder meer aan zijn medewerkers heeft geschreven terug op zijn verklaringen over aids, homoseksualiteit en pedofiele priesters.

Léonard schrijft dat hij enige uitleg verschuldigd is over zijn uitlatingen over die drie thema's. Volgens hem zijn ze uit hun verband gerukt of verkeerd geïnterpreteerd in de pers.

Over zijn uitspraak dat aids een soort van 'immanente gerechtigheid' is, zegt Léonard dat dat dateert uit een interview uit 2005 waarin hij enkel op vragen antwoordde.

'Ik had gewoon de beleefdheid om een vraag te beantwoorden. De vraag luidde of aids een straf van god is. Maar het gaat niet om een menselijke of goddelijke straf of rechtvaardiging, maar om een rechtstreeks gevolg van de natuur zelf. Het lijkt erop dat de eerste verspreiding van de ziekte er is gekomen door seksueel risicogedrag', aldus Léonard in zijn brief.

Over homoseksualiteit zegt Léonard dat dat 'niet coherent is met de objectieve logica van seksualiteit'. 'Maar dat laat niet toe om te zeggen dat homoseksuelen abnormaal zijn', aldus Léonard.

Wat pedofiele priesters die niet meer in functie zijn betreft, herhaalt Léonard dat de slachtoffers zich in eerste instantie tot het gerecht moeten wenden. 'In de zaken waarvan ik persoonlijk op de hoogte ben, wilden de slachtoffers geen publieke straf. Ze wilden vooral dat de waarheid wordt erkend door de dader', aldus de aartsbisschop.

Aartsbisschop André-Joseph Léonard komt in een brief die hij onder meer aan zijn medewerkers heeft geschreven terug op zijn verklaringen over aids, homoseksualiteit en pedofiele priesters.Léonard schrijft dat hij enige uitleg verschuldigd is over zijn uitlatingen over die drie thema's. Volgens hem zijn ze uit hun verband gerukt of verkeerd geïnterpreteerd in de pers.Over zijn uitspraak dat aids een soort van 'immanente gerechtigheid' is, zegt Léonard dat dat dateert uit een interview uit 2005 waarin hij enkel op vragen antwoordde.'Ik had gewoon de beleefdheid om een vraag te beantwoorden. De vraag luidde of aids een straf van god is. Maar het gaat niet om een menselijke of goddelijke straf of rechtvaardiging, maar om een rechtstreeks gevolg van de natuur zelf. Het lijkt erop dat de eerste verspreiding van de ziekte er is gekomen door seksueel risicogedrag', aldus Léonard in zijn brief. Over homoseksualiteit zegt Léonard dat dat 'niet coherent is met de objectieve logica van seksualiteit'. 'Maar dat laat niet toe om te zeggen dat homoseksuelen abnormaal zijn', aldus Léonard.Wat pedofiele priesters die niet meer in functie zijn betreft, herhaalt Léonard dat de slachtoffers zich in eerste instantie tot het gerecht moeten wenden. 'In de zaken waarvan ik persoonlijk op de hoogte ben, wilden de slachtoffers geen publieke straf. Ze wilden vooral dat de waarheid wordt erkend door de dader', aldus de aartsbisschop.