De kerkelijke overheid moet niet beslissen over het vraagstuk van de "maatschappelijke haalbaarheid van het verblijf van Michelle Martin in Malonne".

Dat meldt aartsbisschop André-Jozef Léonard in een verklaring. "Het is een vraagstuk dat tot het bevoegdheidsdomein van burgerlijke en gerechtelijke overheden behoort. De beslissingen die daar genomen worden, zijn voor ons bepalend."

In de verklaring zegt Léonard zich ervan bewust te zijn dat de voorwaardelijke invrijheidstelling van Martin "veel emoties losmaakt bij de slachtoffers en hun families". "Ik besef evenzeer dat de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank bij een groot deel van de bevolking op onbegrip en zelfs woede stuit."

Léonard: 'Zusters namen beslissing autonoom'

De verklaring van de Clarissen van Malonne deed volgens Léonard "recht aan het onpeilbaar leed van de slachtoffers en aan de kans op bekering die elke mens mag krijgen". Léonard beklemtoont dat de zusters "die beslissing volledig autonoom hebben genomen, zonder overleg met de bisschoppen".

De aartsbisschop meldt tot slot dat de opvang door de zusters "geen afbreuk mag doen aan de ondubbelzinnige keuze die de bisschoppen gemaakt hebben om, in het dossier van kindermisbruik, aan de kant van de slachtoffers en hun verwanten te gaan staan". "Die keuze is en blijft prioritair voor de bisschoppen." (Belga/SD)

De kerkelijke overheid moet niet beslissen over het vraagstuk van de "maatschappelijke haalbaarheid van het verblijf van Michelle Martin in Malonne". Dat meldt aartsbisschop André-Jozef Léonard in een verklaring. "Het is een vraagstuk dat tot het bevoegdheidsdomein van burgerlijke en gerechtelijke overheden behoort. De beslissingen die daar genomen worden, zijn voor ons bepalend." In de verklaring zegt Léonard zich ervan bewust te zijn dat de voorwaardelijke invrijheidstelling van Martin "veel emoties losmaakt bij de slachtoffers en hun families". "Ik besef evenzeer dat de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank bij een groot deel van de bevolking op onbegrip en zelfs woede stuit." Léonard: 'Zusters namen beslissing autonoom'De verklaring van de Clarissen van Malonne deed volgens Léonard "recht aan het onpeilbaar leed van de slachtoffers en aan de kans op bekering die elke mens mag krijgen". Léonard beklemtoont dat de zusters "die beslissing volledig autonoom hebben genomen, zonder overleg met de bisschoppen". De aartsbisschop meldt tot slot dat de opvang door de zusters "geen afbreuk mag doen aan de ondubbelzinnige keuze die de bisschoppen gemaakt hebben om, in het dossier van kindermisbruik, aan de kant van de slachtoffers en hun verwanten te gaan staan". "Die keuze is en blijft prioritair voor de bisschoppen." (Belga/SD)