Aartsbisschop André-Joseph Léonard meent dat het momenteel niet aan de bisdommen is om in te staan voor schadevergoedingen aan slachtoffers van seksueel misbruik, maar dat het gerecht eerst zijn werk moet doen. Hij is wel voorstander van een solidariteitsfonds.

Dat heeft hij gezegd in de bijzondere Kamercommissie seksueel misbruik. Léonard getuigde er woensdag, daags na kardinaal Godfried Danneels. Danneels stelde toen een initiatief van de bisschoppenconferentie inzake schadevergoedingen in het vooruitzicht, maar Léonard was voorzichtiger.

De aartsbisschop verwees naar de oproep die hij na het ontslag van ex-bisschop Roger Vangheluwe deed aan slachtoffers van seksueel misbruik om zich te melden bij het gerecht of bij de commissie-Adriaenssens.

Volgens Léonard is het aan het gerecht om schadevergoedingen op te leggen aan het instituut dat verantwoordelijk is voor een dader van misbruik. De aartsbisschop is wel voorstander van de oprichting van een solidariteitsfonds voor de slachtoffers van seksueel misbruik.

Dat zou niet allen gelden voor slachtoffers in een kerkelijke relatie, maar ook in gezagsrelaties in onder meer de medische, de verzorgings- of de sportwereld. Volgens hem zou de kerk vrijwillig tot het systeem moeten kunnen toetreden.

'Waarheid nooit willen verbergen'

Léonard zei dat de kerk nooit eender welke waarheid heeft willen verbergen. Hij benadrukte dat hij als aartsbisschop van Mechelen-Brussel alleen zeggenschap heeft over wat er in dat bisdom gebeurt en niet over de andere bisdommen.

Danneels had dinsdag in de commissie dezelfde redenering gevolgd. Volgens hem is de aartsbisschop niet de baas van alle bisschoppen en heeft hij geen juridisch gezag over de andere bisschoppen en over hun bisdommen.

Maatregelen

Léonard kondigde woendag enkele maatregelen aan. Zo zal er volgens de aartsbisschop bijzondere aandacht besteed worden aan het "affectieve evenwicht" van toekomstige priesters en komt er een betere begeleiding van de priesters in de uitoefening van hun taak.

Voorts kondigde de aartsbisschop een deontologische code aan en een handleiding voor de opvang van de slachtoffers.

Léonard pleitte ook voor een degelijke voorbereiding voor koppels die een kerkelijk huwelijk willen sluiten. De meeste gevallen van misbruik van minderjarigen spelen zich immers in familiale kring af, aldus de aartsbisschop.

Aartsbisschop André-Joseph Léonard meent dat het momenteel niet aan de bisdommen is om in te staan voor schadevergoedingen aan slachtoffers van seksueel misbruik, maar dat het gerecht eerst zijn werk moet doen. Hij is wel voorstander van een solidariteitsfonds. Dat heeft hij gezegd in de bijzondere Kamercommissie seksueel misbruik. Léonard getuigde er woensdag, daags na kardinaal Godfried Danneels. Danneels stelde toen een initiatief van de bisschoppenconferentie inzake schadevergoedingen in het vooruitzicht, maar Léonard was voorzichtiger. De aartsbisschop verwees naar de oproep die hij na het ontslag van ex-bisschop Roger Vangheluwe deed aan slachtoffers van seksueel misbruik om zich te melden bij het gerecht of bij de commissie-Adriaenssens.Volgens Léonard is het aan het gerecht om schadevergoedingen op te leggen aan het instituut dat verantwoordelijk is voor een dader van misbruik. De aartsbisschop is wel voorstander van de oprichting van een solidariteitsfonds voor de slachtoffers van seksueel misbruik.Dat zou niet allen gelden voor slachtoffers in een kerkelijke relatie, maar ook in gezagsrelaties in onder meer de medische, de verzorgings- of de sportwereld. Volgens hem zou de kerk vrijwillig tot het systeem moeten kunnen toetreden.'Waarheid nooit willen verbergen'Léonard zei dat de kerk nooit eender welke waarheid heeft willen verbergen. Hij benadrukte dat hij als aartsbisschop van Mechelen-Brussel alleen zeggenschap heeft over wat er in dat bisdom gebeurt en niet over de andere bisdommen. Danneels had dinsdag in de commissie dezelfde redenering gevolgd. Volgens hem is de aartsbisschop niet de baas van alle bisschoppen en heeft hij geen juridisch gezag over de andere bisschoppen en over hun bisdommen. Maatregelen Léonard kondigde woendag enkele maatregelen aan. Zo zal er volgens de aartsbisschop bijzondere aandacht besteed worden aan het "affectieve evenwicht" van toekomstige priesters en komt er een betere begeleiding van de priesters in de uitoefening van hun taak. Voorts kondigde de aartsbisschop een deontologische code aan en een handleiding voor de opvang van de slachtoffers. Léonard pleitte ook voor een degelijke voorbereiding voor koppels die een kerkelijk huwelijk willen sluiten. De meeste gevallen van misbruik van minderjarigen spelen zich immers in familiale kring af, aldus de aartsbisschop.