Domus Medica, de federatie van sociale ondernemingen (SOM), VAN Apothekersnetwerk en Zorgnet-Icuro werkten de leidraad uit. "Er zijn een aantal groepen in de samenleving die we via de gewone communicatiekanalen of sensibiliseringscampagnes niet of heel moeilijk kunnen bereiken", benadrukt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Ze zijn volgens Cloet niet eenvoudig onder één noemer te vatten. "Het gaat om mensen die de overheid heel moeilijk kan bereiken: ze lezen geen brieven en zijn niet digitaal bereikbaar. Sommigen zijn niet in orde met officiële instanties en documenten, zoals domicilie-adres, aansluiting bij een mutualiteit, inschrijving in het bevolkingsregister. En een aantal mensen blijft buiten de scope van de traditionele hulp- en zorgverlening; de overgrote meerderheid heeft geen vaste huisarts. Voor hen dringt zich een andere manier van werken op dan de "klassieke" contactname door het vaccinatiecentrum", legt Cloet uit. Het is volgens de initiatiefnemers belangrijk om ook deze groepen mee te nemen in de vaccinatie, om een maximale vaccinatiegraad te bereiken én om te vermijden dat zich besmettingshaarden gaan voordoen binnen deze groepen. "We kunnen deze groepen enkel bereiken door hen actief op te zoeken en een vertrouwensband op te bouwen. Welzijns- en zorgorganisaties hebben hierover knowhow opgebouwd en kunnen een sleutelrol spelen in het bereiken van deze kwetsbare groep", zegt Cloet. Domus Medica, SOM, VAN Apothekersnetwerk en Zorgnet-Icuro roepen op om bijzondere inspanningen te leveren voor de vaccinatie van deze kwetsbare groepen. "Het gaat niet om een voorrangsregeling, wel om een aanpak op maat", aldus Cloet. (Belga)

Domus Medica, de federatie van sociale ondernemingen (SOM), VAN Apothekersnetwerk en Zorgnet-Icuro werkten de leidraad uit. "Er zijn een aantal groepen in de samenleving die we via de gewone communicatiekanalen of sensibiliseringscampagnes niet of heel moeilijk kunnen bereiken", benadrukt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Ze zijn volgens Cloet niet eenvoudig onder één noemer te vatten. "Het gaat om mensen die de overheid heel moeilijk kan bereiken: ze lezen geen brieven en zijn niet digitaal bereikbaar. Sommigen zijn niet in orde met officiële instanties en documenten, zoals domicilie-adres, aansluiting bij een mutualiteit, inschrijving in het bevolkingsregister. En een aantal mensen blijft buiten de scope van de traditionele hulp- en zorgverlening; de overgrote meerderheid heeft geen vaste huisarts. Voor hen dringt zich een andere manier van werken op dan de "klassieke" contactname door het vaccinatiecentrum", legt Cloet uit. Het is volgens de initiatiefnemers belangrijk om ook deze groepen mee te nemen in de vaccinatie, om een maximale vaccinatiegraad te bereiken én om te vermijden dat zich besmettingshaarden gaan voordoen binnen deze groepen. "We kunnen deze groepen enkel bereiken door hen actief op te zoeken en een vertrouwensband op te bouwen. Welzijns- en zorgorganisaties hebben hierover knowhow opgebouwd en kunnen een sleutelrol spelen in het bereiken van deze kwetsbare groep", zegt Cloet. Domus Medica, SOM, VAN Apothekersnetwerk en Zorgnet-Icuro roepen op om bijzondere inspanningen te leveren voor de vaccinatie van deze kwetsbare groepen. "Het gaat niet om een voorrangsregeling, wel om een aanpak op maat", aldus Cloet. (Belga)