Fillon en Copé zitten mekaar nu al twee weken in de haren over wie het voorzitterschap van de UMP toekomt. De verkiezingen van 18 november leverden geen duidelijke winnaar op, en werden overschaduwd door beschuldigingen van manipulatie. Een interne partijcommissie bekrachtigde Copé begin deze week als winnaar van de voorzittersverkiezingen, maar Fillon erkent die instantie niet. Fillon heeft in het parlement een eigen fractie opgericht om druk uit te oefenen op het andere kamp. (DLA)

Fillon en Copé zitten mekaar nu al twee weken in de haren over wie het voorzitterschap van de UMP toekomt. De verkiezingen van 18 november leverden geen duidelijke winnaar op, en werden overschaduwd door beschuldigingen van manipulatie. Een interne partijcommissie bekrachtigde Copé begin deze week als winnaar van de voorzittersverkiezingen, maar Fillon erkent die instantie niet. Fillon heeft in het parlement een eigen fractie opgericht om druk uit te oefenen op het andere kamp. (DLA)