Kristersson staat aan de leiding van de Burgerlijke Alliantie van Moderaten, liberalen, christenen en de Centrumpartij. De alliantie heeft geen meerderheid in de Zweedse Riksdagen en is derhalve op stemmen van andere partijen aangewezen. De rechtspopulistische Zweden Democraten willen Kristersson enkel steunen indien ze invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de toekomstige regering. De partijen van de Alliantie hebben dat tot nu toe afgewimpeld. Mogelijk vraagt Kristersson nu de sociaaldemocraten om steun. Hun leider, Stefan Löfgen verloor vorige week een vertrouwensstemming en moest opstappen als premier. Indien Kristersson er binnen de twee weken niet in slaagt een meerderheidsvatbare regering op de been brengen, dan krijgt een andere partijleider zijn opdracht. (Belga)

Kristersson staat aan de leiding van de Burgerlijke Alliantie van Moderaten, liberalen, christenen en de Centrumpartij. De alliantie heeft geen meerderheid in de Zweedse Riksdagen en is derhalve op stemmen van andere partijen aangewezen. De rechtspopulistische Zweden Democraten willen Kristersson enkel steunen indien ze invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de toekomstige regering. De partijen van de Alliantie hebben dat tot nu toe afgewimpeld. Mogelijk vraagt Kristersson nu de sociaaldemocraten om steun. Hun leider, Stefan Löfgen verloor vorige week een vertrouwensstemming en moest opstappen als premier. Indien Kristersson er binnen de twee weken niet in slaagt een meerderheidsvatbare regering op de been brengen, dan krijgt een andere partijleider zijn opdracht. (Belga)