Defensie staat momenteel in contact met de autoriteiten die instaan voor het beheer van de crisis en biedt steun wanneer dat kan. "In de toekomst zal het leger proactief aangeven wat de mogelijkheden zijn. De resultaten van die analyse zullen worden overgemaakt aan de gezagsdragers, die dan beslissen over de inzet van de militaire middelen", legt de militaire zegsman uit. Sinds de eerste golf biedt Defensie steun, en dat zowel met mensen als middelen op medisch en logistiek vlak. Zo werd personeel van de medische component ingeschakeld in rusthuizen. Zoals bekend stond Defensie ook in de voor de aankoop van 18 miljoen mondmaskers. Het stond ook in voor het vervoer van bijna 25 miljoen maskers, meer dan 8,5 miljoen rubberen handschoenen en tonnen uitrusting en medische producten vanuit het centraal depot in Peutie. (Belga)

Defensie staat momenteel in contact met de autoriteiten die instaan voor het beheer van de crisis en biedt steun wanneer dat kan. "In de toekomst zal het leger proactief aangeven wat de mogelijkheden zijn. De resultaten van die analyse zullen worden overgemaakt aan de gezagsdragers, die dan beslissen over de inzet van de militaire middelen", legt de militaire zegsman uit. Sinds de eerste golf biedt Defensie steun, en dat zowel met mensen als middelen op medisch en logistiek vlak. Zo werd personeel van de medische component ingeschakeld in rusthuizen. Zoals bekend stond Defensie ook in de voor de aankoop van 18 miljoen mondmaskers. Het stond ook in voor het vervoer van bijna 25 miljoen maskers, meer dan 8,5 miljoen rubberen handschoenen en tonnen uitrusting en medische producten vanuit het centraal depot in Peutie. (Belga)