Uit onderzoek van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), het UZA en UAntwerpen blijkt dat er in 2018 in België meer dan 2.200 jongeren met een alcoholvergiftiging op de spoeddienst werden opgenomen. Ander onderzoek leert dat een op de drie 17- en 18-jarigen minstens één keer per maand aan bingedrinken doet. Nederland staat een heel pak verder dan Vlaanderen in de aanpak van alcoholmisbruik bij jongeren. Drijvende kracht is kinderarts Nico van der Lely, verbonden aan het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft en gastdocent aan de UAntwerpen. In 2010 stampte hij de Stichting Jeugd en Alcohol uit de grond. Die stichting onderzoekt de thematiek, doet aan voorlichting en bewustwording, en richtte ondertussen twaalf alcoholpoli's op in Nederlandse ziekenhuizen. "In onze poliklinieken worden jongeren met een alcoholintoxicatie behandeld en volgen ze een speciaal programma om toekomstig misbruik te vermijden", aldus van der Lely. "Het is cruciaal om meteen met de jongere aan de slag te gaan in het 'gouden uur', het eerste uur na het ontwaken uit de roes. We betrekken ook de ouders intensief. De aanpak werkt: waar je vroeger vaak dezelfde jongeren dronken op spoed zag binnenkomen, is het herval nu gereduceerd tot zo goed als nul." De Nederlandse aanpak krijgt nu navolging in Vlaanderen. In januari 2021 start de 'Reinier de Graaf Leerstoel Jongeren en Alcohol' op de Universiteit Antwerpen. Het Delftse ziekenhuis financiert het project. Van der Lely en professor Guido Van Hal (UAntwerpen) worden titularis van de leerstoel, en ook de professoren Jozef De Dooy en Stijn Verhulst, beiden verbonden aan UZA en UAntwerpen, zetten er hun schouders onder. Doel van de leerstoel is om het alcoholmisbruik bij jongeren in Vlaanderen beter in kaart te brengen. "Een doctoraatsstudent zal zich onder meer focussen op een efficiënter registratiesysteem, en zal werken rond preventie en bewustmaking. Binnen de leerstoel zal ook een pilootproject voor de eerste Vlaamse alcoholpoli, in het UZA, gerealiseerd worden", zegt Van Hal. (Belga)

Uit onderzoek van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), het UZA en UAntwerpen blijkt dat er in 2018 in België meer dan 2.200 jongeren met een alcoholvergiftiging op de spoeddienst werden opgenomen. Ander onderzoek leert dat een op de drie 17- en 18-jarigen minstens één keer per maand aan bingedrinken doet. Nederland staat een heel pak verder dan Vlaanderen in de aanpak van alcoholmisbruik bij jongeren. Drijvende kracht is kinderarts Nico van der Lely, verbonden aan het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft en gastdocent aan de UAntwerpen. In 2010 stampte hij de Stichting Jeugd en Alcohol uit de grond. Die stichting onderzoekt de thematiek, doet aan voorlichting en bewustwording, en richtte ondertussen twaalf alcoholpoli's op in Nederlandse ziekenhuizen. "In onze poliklinieken worden jongeren met een alcoholintoxicatie behandeld en volgen ze een speciaal programma om toekomstig misbruik te vermijden", aldus van der Lely. "Het is cruciaal om meteen met de jongere aan de slag te gaan in het 'gouden uur', het eerste uur na het ontwaken uit de roes. We betrekken ook de ouders intensief. De aanpak werkt: waar je vroeger vaak dezelfde jongeren dronken op spoed zag binnenkomen, is het herval nu gereduceerd tot zo goed als nul." De Nederlandse aanpak krijgt nu navolging in Vlaanderen. In januari 2021 start de 'Reinier de Graaf Leerstoel Jongeren en Alcohol' op de Universiteit Antwerpen. Het Delftse ziekenhuis financiert het project. Van der Lely en professor Guido Van Hal (UAntwerpen) worden titularis van de leerstoel, en ook de professoren Jozef De Dooy en Stijn Verhulst, beiden verbonden aan UZA en UAntwerpen, zetten er hun schouders onder. Doel van de leerstoel is om het alcoholmisbruik bij jongeren in Vlaanderen beter in kaart te brengen. "Een doctoraatsstudent zal zich onder meer focussen op een efficiënter registratiesysteem, en zal werken rond preventie en bewustmaking. Binnen de leerstoel zal ook een pilootproject voor de eerste Vlaamse alcoholpoli, in het UZA, gerealiseerd worden", zegt Van Hal. (Belga)