Het Vlaams Parlement heeft woensdag de bijsturingen aan het zogenaamde M-decreet goedgekeurd. Zo zullen leerlingen met een gedragsstoornis bijvoorbeeld vlotter van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. Binnenkort zal 'een vermoeden van een gedragsstoornis' volstaan voor een plaats in een buitengewoon klasje.

Verder moet er in gewone klassen sneller ondersteuning komen voor leerlingen met gedragsstoornissen. Daarvoor zal gewerkt worden met zogenaamde FAST-teams. En ook de toelatingsvoorwaarden voor toegang tot type 2 (verstandelijke beperking) worden bijgestuurd. De IQ-grens van 60 wordt daarbij geschrapt.

De bijsturingen botsten links en rechts op kritiek. Zo trok een reeks CLB's aan de alarmbel over de geplande ingrepen. De CLB's vrezen dat de maatregelen 'overhaast' worden ingevoerd en dat ze 'de deur open zetten om steeds meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs toe te leiden'. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) pareerde de kritiek en verdedigde de geplande aanpassingen. 'Die bijsturingen zijn genomen om meer zuurstof te bieden aan scholen en om het draagvlak van inclusie niet te ondergraven. Het zijn net de noden van het kind die centraal staan', zo liet Crevits verstaan.

Het Vlaams Parlement heeft woensdag de bijsturingen aan het zogenaamde M-decreet goedgekeurd. Zo zullen leerlingen met een gedragsstoornis bijvoorbeeld vlotter van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. Binnenkort zal 'een vermoeden van een gedragsstoornis' volstaan voor een plaats in een buitengewoon klasje. Verder moet er in gewone klassen sneller ondersteuning komen voor leerlingen met gedragsstoornissen. Daarvoor zal gewerkt worden met zogenaamde FAST-teams. En ook de toelatingsvoorwaarden voor toegang tot type 2 (verstandelijke beperking) worden bijgestuurd. De IQ-grens van 60 wordt daarbij geschrapt.De bijsturingen botsten links en rechts op kritiek. Zo trok een reeks CLB's aan de alarmbel over de geplande ingrepen. De CLB's vrezen dat de maatregelen 'overhaast' worden ingevoerd en dat ze 'de deur open zetten om steeds meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs toe te leiden'. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) pareerde de kritiek en verdedigde de geplande aanpassingen. 'Die bijsturingen zijn genomen om meer zuurstof te bieden aan scholen en om het draagvlak van inclusie niet te ondergraven. Het zijn net de noden van het kind die centraal staan', zo liet Crevits verstaan.