Scholen hebben op dit moment niet de juiste instrumenten om een modern personeelsbeleid te voeren. Zo kunnen ze getalenteerde en gemotiveerde starters niet aan zich binden omdat beginnende leerkrachten veel dienstanciënniteit moeten opbouwen vooraleer ze vast benoemd worden. Er is bovendien geen goed systeem van beoordeling, zodat beginnende leerkrachten niet te horen krijgen welke werkpunten ze nog hebben.

Scholen zijn verplicht om elk personeelslid om de vier jaar te evalueren, maar het is vooral een papieren verplichting. Het is in de praktijk haast onmogelijk om een vast benoemde leerkracht te ontslaan. Vandaag is de procedure 'zo log en moeilijk dat slechte leerkrachten te lang in functie blijven, waardoor die kleine groep het imago van álle leerkrachten besmeurt', stelt Weyts.

De dossiers van de hervormingen om leerkrachten sneller te ontslaan en de vaste benoeming liggen al langer op tafel. Ook de voorganger van Weyts, Hilde Crevits, beet haar tanden erop stuk. Door die twee dossiers aan elkaar te koppelen, was het wel mogelijk om tot een akkoord te komen. Dat hebben de onderwijspartners woensdag voorgesteld op een persconferentie.

Leerkrachten kunnen binnenkort al na 290 dagen zicht krijgen op een vaste benoeming en na 360 dagen effectief vast benoemd worden. Vroeger kon dat pas na 690 dagen. Gemotiveerde starters zullen ook meer kansen krijgen om vast benoemd te worden, omdat scholen veel sneller vacantverklaringen zullen uitschrijven.

Ook de evaluatieprocedure wordt aangepast. Zo krijgen beginnende leerkrachten aan het einde van elk schooljaar een beoordeling, zodat ze weten wat hun werkpunten zijn. Zo weten ze na maximaal 3 jaar of ze echt een toekomst hebben in het onderwijs, verklaart Weyts.

De evaluatieprocedure voor vast benoemde leerkrachten wordt ook aangescherpt. Scholen zullen de evaluaties kunnen toespitsen op de personeelsleden die niet meer goed functioneren. Op basis van die evaluatie kan de directie veel sneller overgaan tot een persoonlijk coachingstraject van 120 dagen. Als zo'n coachingstraject twee keer zonder gevolg blijft en als de tekortkomingen blijven bestaan, dan kan een personeelslid ontslagen worden.

Het Vlaams parlement zal het akkoord van de onderwijspartners nu omzetten in decreetsteksten. In de loop van de komende maanden komen er omzendbrieven met meer informatie over de hervormde regelgeving en overgangsmaatregelen. Het is de bedoeling dat de meeste ingrepen al ingaan bij het begin van volgend schooljaar. De nieuwe regeling rond de vaste benoeming gaat van kracht in september 2022.

Groen: 'Zonder doordacht personeelsbeleid blijft lerarentekort oplopen'

Vast benoemen is slechts één stap om nieuwe mensen in het onderwijs aan te trekken en te houden. Zonder een doordacht personeelsbeleid blijft de schoolpoort een draaideur waar leerkrachten in en uit gaan en blijft het lerarentekort oplopen. Zo reageert Groen op het akkoord dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bereikte met de onderwijspartners.

Leerkrachten kunnen binnenkort al na 290 dagen - in praktijk een volledig schooljaar - zicht krijgen op een vaste benoeming en na 360 dagen effectief vastbenoemd worden. Nu kan dat pas na 690 dagen. Daar tegenover staat dat scholen leerkrachten die niet (meer) functioneren sneller kunnen evalueren en ook sneller kunnen ontslaan.

'Het is goed dat leerkrachten na één jaar vastbenoemd kunnen worden, maar als er geen aandacht is voor een beter HR-beleid, dan is het volgens ons een maat voor niets. Dan zullen leerkrachten alsnog de schoolpoort dichttrekken en solliciteren voor een andere job. Werkbaar en wendbaar werk creëer je niet alleen door mensen vast te benoemen. Daar is veel meer voor nodig', reageert Vlaams parlementslid Johan Danen van Groen. Hij vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in de begeleiding van startende leraars. Leerkrachten missen volgens hem 'een HR-beleid waar aandacht is voor levenslang leren en talent komt bovendrijven'.

Daarnaast stelt Danen ook vragen bij het plan zelf. 'Zullen scholen niet heel snel - na enkele maanden al - startende leerkrachten beoordelen omdat ze bang zijn hen anders te moeten benoemen, zonder hen een eerlijke kans gegeven te hebben', vraagt hij zich af.

Scholen hebben op dit moment niet de juiste instrumenten om een modern personeelsbeleid te voeren. Zo kunnen ze getalenteerde en gemotiveerde starters niet aan zich binden omdat beginnende leerkrachten veel dienstanciënniteit moeten opbouwen vooraleer ze vast benoemd worden. Er is bovendien geen goed systeem van beoordeling, zodat beginnende leerkrachten niet te horen krijgen welke werkpunten ze nog hebben. Scholen zijn verplicht om elk personeelslid om de vier jaar te evalueren, maar het is vooral een papieren verplichting. Het is in de praktijk haast onmogelijk om een vast benoemde leerkracht te ontslaan. Vandaag is de procedure 'zo log en moeilijk dat slechte leerkrachten te lang in functie blijven, waardoor die kleine groep het imago van álle leerkrachten besmeurt', stelt Weyts. De dossiers van de hervormingen om leerkrachten sneller te ontslaan en de vaste benoeming liggen al langer op tafel. Ook de voorganger van Weyts, Hilde Crevits, beet haar tanden erop stuk. Door die twee dossiers aan elkaar te koppelen, was het wel mogelijk om tot een akkoord te komen. Dat hebben de onderwijspartners woensdag voorgesteld op een persconferentie. Leerkrachten kunnen binnenkort al na 290 dagen zicht krijgen op een vaste benoeming en na 360 dagen effectief vast benoemd worden. Vroeger kon dat pas na 690 dagen. Gemotiveerde starters zullen ook meer kansen krijgen om vast benoemd te worden, omdat scholen veel sneller vacantverklaringen zullen uitschrijven. Ook de evaluatieprocedure wordt aangepast. Zo krijgen beginnende leerkrachten aan het einde van elk schooljaar een beoordeling, zodat ze weten wat hun werkpunten zijn. Zo weten ze na maximaal 3 jaar of ze echt een toekomst hebben in het onderwijs, verklaart Weyts. De evaluatieprocedure voor vast benoemde leerkrachten wordt ook aangescherpt. Scholen zullen de evaluaties kunnen toespitsen op de personeelsleden die niet meer goed functioneren. Op basis van die evaluatie kan de directie veel sneller overgaan tot een persoonlijk coachingstraject van 120 dagen. Als zo'n coachingstraject twee keer zonder gevolg blijft en als de tekortkomingen blijven bestaan, dan kan een personeelslid ontslagen worden. Het Vlaams parlement zal het akkoord van de onderwijspartners nu omzetten in decreetsteksten. In de loop van de komende maanden komen er omzendbrieven met meer informatie over de hervormde regelgeving en overgangsmaatregelen. Het is de bedoeling dat de meeste ingrepen al ingaan bij het begin van volgend schooljaar. De nieuwe regeling rond de vaste benoeming gaat van kracht in september 2022. Vast benoemen is slechts één stap om nieuwe mensen in het onderwijs aan te trekken en te houden. Zonder een doordacht personeelsbeleid blijft de schoolpoort een draaideur waar leerkrachten in en uit gaan en blijft het lerarentekort oplopen. Zo reageert Groen op het akkoord dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bereikte met de onderwijspartners.Leerkrachten kunnen binnenkort al na 290 dagen - in praktijk een volledig schooljaar - zicht krijgen op een vaste benoeming en na 360 dagen effectief vastbenoemd worden. Nu kan dat pas na 690 dagen. Daar tegenover staat dat scholen leerkrachten die niet (meer) functioneren sneller kunnen evalueren en ook sneller kunnen ontslaan. 'Het is goed dat leerkrachten na één jaar vastbenoemd kunnen worden, maar als er geen aandacht is voor een beter HR-beleid, dan is het volgens ons een maat voor niets. Dan zullen leerkrachten alsnog de schoolpoort dichttrekken en solliciteren voor een andere job. Werkbaar en wendbaar werk creëer je niet alleen door mensen vast te benoemen. Daar is veel meer voor nodig', reageert Vlaams parlementslid Johan Danen van Groen. Hij vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in de begeleiding van startende leraars. Leerkrachten missen volgens hem 'een HR-beleid waar aandacht is voor levenslang leren en talent komt bovendrijven'. Daarnaast stelt Danen ook vragen bij het plan zelf. 'Zullen scholen niet heel snel - na enkele maanden al - startende leerkrachten beoordelen omdat ze bang zijn hen anders te moeten benoemen, zonder hen een eerlijke kans gegeven te hebben', vraagt hij zich af.