"We stellen vast dat vaak over politiek spreken in de klas tot meer politieke kennis leidt, zowel feitenkennis als kennis over werking van het systeem. Zeker op jonge leeftijd blijken leerkrachten zeer belangrijk", aldus Peeters. In tegenstelling tot eerder Vlaams onderzoek scoren de leerkrachten nu vrij goed inzake politieke kennis. Als ouders dagelijks een nieuwsprogramma volgen, heeft dat een effect op de feitenkennis van het kind, maar niet op hun kennis van de werking van het systeem. Of kinderen zelf naar een nieuwsprogramma kijken, heeft - met uitzondering van Het Journaal - geen significant effect op hun kennis. Evenmin speelt de sociaal-economische status van de ouders of het aantal computers of boeken in huis een rol. "Dit laatste kan erop wijzen dat de ongelijkheid pas op latere leeftijd in het middelbaar ontstaat, waar kinderen in verschillende onderwijsvormen burgerschapsopvoeding krijgen", aldus Peeters. Oudere kinderen scoren beter voor politieke kennis dan jongere, en jongens hebben meer politieke kennis dan meisjes. Voor dat laatste heeft de onderzoeker geen verklaring. Het effect van het geslacht is groter voor kennis over de werking van het systeem dan voor feitenkennis. Politieke interesse heeft op deze jonge leeftijd geen significant effect op politieke kennis. (Belga)

"We stellen vast dat vaak over politiek spreken in de klas tot meer politieke kennis leidt, zowel feitenkennis als kennis over werking van het systeem. Zeker op jonge leeftijd blijken leerkrachten zeer belangrijk", aldus Peeters. In tegenstelling tot eerder Vlaams onderzoek scoren de leerkrachten nu vrij goed inzake politieke kennis. Als ouders dagelijks een nieuwsprogramma volgen, heeft dat een effect op de feitenkennis van het kind, maar niet op hun kennis van de werking van het systeem. Of kinderen zelf naar een nieuwsprogramma kijken, heeft - met uitzondering van Het Journaal - geen significant effect op hun kennis. Evenmin speelt de sociaal-economische status van de ouders of het aantal computers of boeken in huis een rol. "Dit laatste kan erop wijzen dat de ongelijkheid pas op latere leeftijd in het middelbaar ontstaat, waar kinderen in verschillende onderwijsvormen burgerschapsopvoeding krijgen", aldus Peeters. Oudere kinderen scoren beter voor politieke kennis dan jongere, en jongens hebben meer politieke kennis dan meisjes. Voor dat laatste heeft de onderzoeker geen verklaring. Het effect van het geslacht is groter voor kennis over de werking van het systeem dan voor feitenkennis. Politieke interesse heeft op deze jonge leeftijd geen significant effect op politieke kennis. (Belga)