"We pleiten ervoor om leerkrachten, natuurlijk als zij dat zelf willen, te laten bijscholen zodat ze ook een ander vak kunnen geven", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in een interview met de krant. Die mogelijkheid zal deel uitmaken van de educatieve master. Dat is de opvolger van de lerarenopleiding die vanaf dit academiejaar ingaat aan de universiteiten. Boeve hoopt op die manier iets te doen aan het lerarentekort. Volgens het ministerie van Onderwijs moeten we de komende jaren telkens op zoek naar 5.000 tot 7.000 extra leerkrachten. "Dit kan vooral interessant zijn voor de vakken met minder lesuren, zoals biologie of fysica, om zo meer lesuren binnen één school te kunnen geven", zegt Tine Baelmans, vicerector Onderwijsbeleid van de KU Leuven. Al moet de oproep vooral helpen om leerkrachten langer in het beroep te houden door hen een meer gevarieerde loopbaan aan te bieden. Hoe scholen dit praktisch kunnen organiseren op school, of wat het effect van die omscholing op de verloning is, is nog niet uitgewerkt. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen deze elementen mee het onderwerp zijn van een loopbaanpact. (Belga)

"We pleiten ervoor om leerkrachten, natuurlijk als zij dat zelf willen, te laten bijscholen zodat ze ook een ander vak kunnen geven", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in een interview met de krant. Die mogelijkheid zal deel uitmaken van de educatieve master. Dat is de opvolger van de lerarenopleiding die vanaf dit academiejaar ingaat aan de universiteiten. Boeve hoopt op die manier iets te doen aan het lerarentekort. Volgens het ministerie van Onderwijs moeten we de komende jaren telkens op zoek naar 5.000 tot 7.000 extra leerkrachten. "Dit kan vooral interessant zijn voor de vakken met minder lesuren, zoals biologie of fysica, om zo meer lesuren binnen één school te kunnen geven", zegt Tine Baelmans, vicerector Onderwijsbeleid van de KU Leuven. Al moet de oproep vooral helpen om leerkrachten langer in het beroep te houden door hen een meer gevarieerde loopbaan aan te bieden. Hoe scholen dit praktisch kunnen organiseren op school, of wat het effect van die omscholing op de verloning is, is nog niet uitgewerkt. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen deze elementen mee het onderwerp zijn van een loopbaanpact. (Belga)