Wie lesgeeft in het lager of secundair onderwijs zou in het meest gunstige geval twee jaar sneller met pensioen kunnen. Kleuterleiders en leerkrachten in het bijzonder onderwijs zitten een categorie hoger en zouden tot vier jaar vroeger kunnen stoppen. Hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs vallen uit de boot. De regering is het er intussen over eens om te werken met vier criteria die bepalen of iemand in aanmerking komt voor een zwaar beroep: moeilijke uren, fysieke belasting, veiligheidsrisico's en stress. Die laatste factor geldt niet als apart criterium. Wie alleen stress heeft, komt niet in aanmerking. Er zijn ook gradaties. Voor alle duidelijkheid: het zijn de sociale partners die uiteindelijk de definitieve lijst opstellen in een volgende fase van de onderhandelingen. De regering lijnt met de lijst en bijbehorende berekeningen de onderhandelingsmarge af, om vat te krijgen op het verdere verloop. (Belga)

Wie lesgeeft in het lager of secundair onderwijs zou in het meest gunstige geval twee jaar sneller met pensioen kunnen. Kleuterleiders en leerkrachten in het bijzonder onderwijs zitten een categorie hoger en zouden tot vier jaar vroeger kunnen stoppen. Hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs vallen uit de boot. De regering is het er intussen over eens om te werken met vier criteria die bepalen of iemand in aanmerking komt voor een zwaar beroep: moeilijke uren, fysieke belasting, veiligheidsrisico's en stress. Die laatste factor geldt niet als apart criterium. Wie alleen stress heeft, komt niet in aanmerking. Er zijn ook gradaties. Voor alle duidelijkheid: het zijn de sociale partners die uiteindelijk de definitieve lijst opstellen in een volgende fase van de onderhandelingen. De regering lijnt met de lijst en bijbehorende berekeningen de onderhandelingsmarge af, om vat te krijgen op het verdere verloop. (Belga)