Leerachterstand door corona kan tot aanzienlijke economische kosten leiden

Het gecombineerd onderwijs combineert contactonderwijs en afstandsonderwijs. © iStock

De coronacrisis heeft de leerachterstand van leerlingen in België vergroot. Sinds het begin van de pandemie is er een leerachterstand 21 weken. Zonder inhaalbeweging brengt dit niet enkel sociale kosten, maar op termijn ook aanzienlijke economische kosten. Dat stelt een analyse die het Federaal Planbureau dinsdag brengt.

Sinds maart 2020 heeft de pandemie een grote impact gehad op scholen en leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs. Terwijl het onderwijsniveau in België de laatste jaren al aan het dalen was, laten de resultaten van diverse studies zien dat de pandemie zowel heeft geleid tot een bijkomende daling van het onderwijsniveau als een toename van de ongelijkheid tussen leerlingen.

‘Op basis van cijfers op het einde van het schooljaar 2020-2021 stellen we vast dat leerlingen (van het zesde leerjaar, nvdr.) een half jaar achterlopen op schema. De helft van de leerstof die ze in een normaal schooljaar onder de knie moesten hebben, hebben zij niet gezien’, zegt Arnaud Joskin, expert bij het Federaal Planbureau.

Sinds de coronacrisis tonen cijfers aan dat het leerverlies voor wiskunde (28 procent van een schooljaar) minder groot is dan voor de andere domeinen: Nederlands en Frans 60 procent en 63 procent voor wetenschappen. Ook blijkt dat de leerachterstand in ons land sterker is dan die in Nederland, met een leerverlies van gemiddeld 12 weken. Eerdere studies wijzen erop dat de kans klein is dat deze leerachterstand nog wordt ingehaald.

De gegevens over de leerachterstand in Franse gemeenschap zijn beperkt. Toch zijn er aanwijzingen dat de daling van het onderwijsniveau er groter zou zijn. ‘Het onderwijsniveau is er gemiddeld relatief lager en de coronacrisis heeft verhoudingsgewijs een grotere impact gehad op leerlingen met minder goede schoolresultaten.’

In tegenstelling tot het onderwijs in Vlaanderen, kwamen er geen nieuwe onderwerpen aan bod via het afstandsonderwijs tijdens de eerste lockdown. Ook waren er in de zomer van 2020 geen grootschalige inhaallessen voor leerlingen in moeilijkheden.  Een daling van het onderwijsniveau leidt niet enkel tot een daling van het menselijk welzijn, het zorgt ook voor een daling van het individuele inkomen en van het bruto binnenlands product (bbp), luidt het.

‘De economische kosten zullen pas zichtbaar zijn wanneer deze generatie de arbeidsmarkt betreedt, maar ze kunnen aanzienlijk zijn als er geen inhaalbeweging komt. Het is dus ook van cruciaal belang, voor zowel de leerlingen als onze samenleving, dat het onderwijsniveau van de leerlingen verder wordt opgevolgd’, aldus Arnaud Joskin.

Partner Content