Binnenkort moet België rapporteren aan de Verenigde Naties over de naleving van de rechten van personen met een handicap in ons land. De bevraging van Unia is hierop een voorbereiding, maar legt een aantal knelpunten bloot. De meeste ondervraagden vinden namelijk dat hun leven er sinds het vorige VN-verslag, zes jaar geleden, niet op verbeterd is. Zo blijkt onder meer dat personen met een handicap zich vooral zorgen maken om hun financiële situatie. Zes op de tien respondenten zeggen dat hun handicap een fatsoenlijke levensstandaard in de weg staat, met correcte voeding, kleding en huisvesting. De extra kosten, verbonden aan de handicap, zijn volgens de ondervraagden uitermate hoog. En de uitkeringen die ze ontvangen, stellen hen naar eigen zeggen alleen in staat om te overleven. De tewerkstellingsgraad bij personen met een handicap is ook erg laag in België. Volgens Unia zijn ze ook dikwijls aan de slag in meer precaire jobs of deeltijdse banen. "Zonder correct levenspeil kunnen deze mensen niet leven waar ze willen en met wie ze willen", zegt Els Keytsman, directeur van Unia. "Ze kunnen dan geen relaties aangaan met anderen of vrijetijdsactiviteiten hebben." 61 procent van de ondervraagden zegt ook dat de manier waarop anderen naar hun handicap kijken hen belemmert om het leven te leiden dat ze wensen. Op straat, op school, in de media, ook in het affectieve leven en seksleven gaat de handicap automatisch gepaard met een hele reeks clichés, uitingen van onbegrip, dingen waarop ze geen recht hebben en zelfs geweld. "Ze zijn het beu om neerbuigend te worden bekeken", aldus Keytsman. "Ze willen een betere behandeling krijgen en willen niet worden gezien als een aparte groep." Unia vraagt daarom de Belgische overheid om snel grote inspanningen te leveren, zodat personen met een handicap ten volle de rechten zouden kunnen uitoefenen die zijn opgenomen in de VN-conventie over de rechten van personen met een handicap. De organisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) heeft er donderdag bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ook op aangedrongen om het recht op inclusie in de grondwet te verankeren. (Belga)

Binnenkort moet België rapporteren aan de Verenigde Naties over de naleving van de rechten van personen met een handicap in ons land. De bevraging van Unia is hierop een voorbereiding, maar legt een aantal knelpunten bloot. De meeste ondervraagden vinden namelijk dat hun leven er sinds het vorige VN-verslag, zes jaar geleden, niet op verbeterd is. Zo blijkt onder meer dat personen met een handicap zich vooral zorgen maken om hun financiële situatie. Zes op de tien respondenten zeggen dat hun handicap een fatsoenlijke levensstandaard in de weg staat, met correcte voeding, kleding en huisvesting. De extra kosten, verbonden aan de handicap, zijn volgens de ondervraagden uitermate hoog. En de uitkeringen die ze ontvangen, stellen hen naar eigen zeggen alleen in staat om te overleven. De tewerkstellingsgraad bij personen met een handicap is ook erg laag in België. Volgens Unia zijn ze ook dikwijls aan de slag in meer precaire jobs of deeltijdse banen. "Zonder correct levenspeil kunnen deze mensen niet leven waar ze willen en met wie ze willen", zegt Els Keytsman, directeur van Unia. "Ze kunnen dan geen relaties aangaan met anderen of vrijetijdsactiviteiten hebben." 61 procent van de ondervraagden zegt ook dat de manier waarop anderen naar hun handicap kijken hen belemmert om het leven te leiden dat ze wensen. Op straat, op school, in de media, ook in het affectieve leven en seksleven gaat de handicap automatisch gepaard met een hele reeks clichés, uitingen van onbegrip, dingen waarop ze geen recht hebben en zelfs geweld. "Ze zijn het beu om neerbuigend te worden bekeken", aldus Keytsman. "Ze willen een betere behandeling krijgen en willen niet worden gezien als een aparte groep." Unia vraagt daarom de Belgische overheid om snel grote inspanningen te leveren, zodat personen met een handicap ten volle de rechten zouden kunnen uitoefenen die zijn opgenomen in de VN-conventie over de rechten van personen met een handicap. De organisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) heeft er donderdag bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ook op aangedrongen om het recht op inclusie in de grondwet te verankeren. (Belga)