"Blijkbaar was het voor hen aantrekkelijker om de grens over te steken en in België het leefloon aan te vragen", aldus De Block aan De Standaard. "Maar beide fenomenen zijn nu afgeblokt." Het zou gaan om een uitzuivering van het systeem, waarbij de regels en de toepassing ervan bij de toekenning van het leefloon verfijnd werden. EU-burgers moeten zo over voldoende bestaansmiddelen beschikken om zich hier te vestigen. Als zo'n EU-burger drie maanden lang een leefloon krijgt, wordt ook bij de Dienst Vreemdelingenzaken gecontroleerd of de regels gerespecteerd zijn. De Standaard bericht nog dat het aantal leefloontrekkers stabiel is gebleven, onder meer omdat die 2.500 EU-burgers hun uitkering verloren, en al twee jaar rond de 105.000 schommelt. (ANA)

"Blijkbaar was het voor hen aantrekkelijker om de grens over te steken en in België het leefloon aan te vragen", aldus De Block aan De Standaard. "Maar beide fenomenen zijn nu afgeblokt." Het zou gaan om een uitzuivering van het systeem, waarbij de regels en de toepassing ervan bij de toekenning van het leefloon verfijnd werden. EU-burgers moeten zo over voldoende bestaansmiddelen beschikken om zich hier te vestigen. Als zo'n EU-burger drie maanden lang een leefloon krijgt, wordt ook bij de Dienst Vreemdelingenzaken gecontroleerd of de regels gerespecteerd zijn. De Standaard bericht nog dat het aantal leefloontrekkers stabiel is gebleven, onder meer omdat die 2.500 EU-burgers hun uitkering verloren, en al twee jaar rond de 105.000 schommelt. (ANA)