Het leefloon bedraagt nu op maandbasis 940,11 euro voor een alleenstaande persoon, 626,74 euro voor een samenwonende en 1.270,51 euro voor wie een gezin ten laste heeft. Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming - een tussenkomst die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat iemand door een handicap niet kan verdienen - liggen in dezelfde lijn. Ondanks de stijging ligt het leefloon nog een pak onder de armoedegrens, op zowat 74% voor alleenstaanden en 66% voor een huishouden met twee samenwonenden. Die verhouding is de voorbije tien jaar nauwelijks gewijzigd. De verhouding tussen het leefloon en het mediaaninkomen (39% voor alleenstaanden en 35% voor samenwonenden) is sinds 2007 wel verbeterd, ook al blijft ook die verbetering bescheiden. "Al met al hebben de aanpassingen van het leefloon geleid tot een verbetering van de koopkracht en een verkleining van de kloof met het totale mediane inkomen. We zijn echter nog ver verwijderd van het garanderen van een bedrag dat ten minste gelijk is aan de armoedegrens. Een grote uitdaging dus voor de volgende regering", zegt minister Muylle. (Belga)

Het leefloon bedraagt nu op maandbasis 940,11 euro voor een alleenstaande persoon, 626,74 euro voor een samenwonende en 1.270,51 euro voor wie een gezin ten laste heeft. Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming - een tussenkomst die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat iemand door een handicap niet kan verdienen - liggen in dezelfde lijn. Ondanks de stijging ligt het leefloon nog een pak onder de armoedegrens, op zowat 74% voor alleenstaanden en 66% voor een huishouden met twee samenwonenden. Die verhouding is de voorbije tien jaar nauwelijks gewijzigd. De verhouding tussen het leefloon en het mediaaninkomen (39% voor alleenstaanden en 35% voor samenwonenden) is sinds 2007 wel verbeterd, ook al blijft ook die verbetering bescheiden. "Al met al hebben de aanpassingen van het leefloon geleid tot een verbetering van de koopkracht en een verkleining van de kloof met het totale mediane inkomen. We zijn echter nog ver verwijderd van het garanderen van een bedrag dat ten minste gelijk is aan de armoedegrens. Een grote uitdaging dus voor de volgende regering", zegt minister Muylle. (Belga)